Uittreksel uit Basisregistratie personen

 • Bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven, voor bijvoorbeeld:
  • inschrijven bij een woningstichting
  • overschrijven van een auto
  • doen van examens
 • Op het afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.
 • Ook andere gegevens zijn mogelijk.
 • Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.
 • Aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Direct online aanvragen met DigiD.
 • Online betaalt u met iDEAL.
 • Het uittreksel wordt per post thuisgestuurd.
 • Hebt u het uittreksel direct nodig? Regelt u het liever op het gemeentehuis?
 • Maak dan een afspraak.
 • Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Betalen bij de aanvraag.

Kosten 2022

€ 11,55

 

Machtigen

 • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen.
 • Neem een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.

Aanvragen als u niet meer in Nederland woont

 • Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland?
 • Dan kunt u een uittreksel uit het Register Niet Ingezetenen (RNI)  aanvragen.
 • Er zijn 19 gemeenten waar u na uw vertrek uit Nederland een uittreksel uit het RNI kunt aanvragen.

Uittreksel burgerlijke stand

 • Heeft u een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden nodig?
 • Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.