Uittreksel uit Basisregistratie personen

 • Bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven, voor bijvoorbeeld:
  • inschrijven bij een woningstichting
  • overschrijven van een auto
  • doen van examens
 • Op het afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.
 • Ook andere gegevens zijn mogelijk.
 • Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.
 • Aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Direct online aanvragen met DigiD.
 • Online betaalt u met iDEAL.
 • Het uittreksel wordt per post thuisgestuurd.
 • Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Hebt u het uittreksel direct nodig?
 • Neem contact op met het Klant Contact Centrum.
 • Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Betalen bij de aanvraag.

Kosten

€ 11,20

Machtigen

 • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen.
 • Neem een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.

Uittreksel burgerlijke stand

 • Heeft u een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden nodig?
 • Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.