Verklaring omtrent gedrag

  • Nodig voor sommige beroepen of instanties
  • Aanvragen: online door uw werkgever via justis.nl kost € 33,85
  • Persoonlijk aanvragen op afspraak bij de gemeente: met het ingevulde aanvraagformulier en geldige legitimatiebewijs
    en machtigingsformulier (PDF, 21 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde als de aanvrager niet zelf komt
  • Betalen bij de aanvraag

Kosten

€ 41,35

Beoordeling van de aanvraag

•    Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag
•    Na 2-4 weken ontvangt u de verklaring omtrent het gedrag of de afwijzing per post

Machtigen

  • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde de verklaring aanvragen
  • Neem het aanvraagformulier, een ingevuld machtigingsformulier (PDF, 21 kB)  (PDF, 21 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee