Verklaring omtrent gedrag

  • Nodig voor sommige beroepen of instanties.
  • Aanvragen: online door uw werkgever via justis.nl kost € 33,85.
  • Persoonlijk aanvragen: Neem contact op met ons Klant Contact Centrum.
  • Als de aanvrager zelf niet komt, dan ook machtigingsformulier en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde meebrengen.
  • Betalen bij de aanvraag.

Kosten

€ 41,35

 

Beoordeling van de aanvraag

•    Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.
•    Na 2-4 weken ontvangt u de verklaring omtrent het gedrag of de afwijzing per post.

Machtigen

  • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde de verklaring aanvragen.
  • Neem het aanvraagformulier, een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.