Burgemeester mr. H.G. Vos

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving (zowel coördinatie als integrale uitvoering)
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
 • Personeel en organisatieontwikkeling
 • I&A
 • Dienstverlening
 • Coördinatie deregulering
 • Museum
 • Kwaliteit en Control (dat wil zeggen concerncontrol, 213a onderzoeken, INK-audits, rapporten van de Rekenkamercommissie, instrumentele ontwikkeling zoals ontwikkeling van Planning & Control, interne controles, Bestuursletter van de accountant en juridisch control)

Digitaal contact

Burgemeester spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan

Nevenfuncties

Vervanging

 • De burgemeester vervangt wethouder Van Bussel