Wethouder J.C.M. Huijsmans

 • Wethouder Huijsmans vertegenwoordigt de partij Leefbaar Asten

Portefeuille

 • Sociale domein (Zorg, Jeugd/Jongeren, Werk en Inkomen)
 • RO binnengebied en overgangsgebieden
 • Monumenten
 • Welstand
 • Welzijn en Volksgezondheid
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Jeugd- en Jongeren en in relatie daarmee onderwijsbeleid
 • Ouderen
 • Minderheden
 • Kunst en Cultuur
 • Project Bloemenwijk
 • Leefbaarheid en participatie
 • Dorpswethouder Heusden
 • Project accommodaties en maatschappelijke voorzieningen

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Huijsmans vervangt wethouder Martens
 • Wethouder Huijsmans is 3e loco burgemeester