Wethouder J.H.J. van Bussel

 • Wethouder van Bussel vertegenwoordigt de partij Algemeen Belang

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Stimulering economische ontwikkeling inclusief centrumontwikkeling
 • Evenementen(beleid) en horeca-overleg
 • Recreatie en toerisme
 • Financiën (daaronder tevens begrepen de volledige budgetcyclus voorjaarsnota, begroting,  jaarrekening en tussentijdse rapportages, de ontwikkeling van financiële rechtmatigheid en treasury)
 • Bedrijventerreinen
 • Sport
 • Nieuwbouwprojecten Heusden en Loverbosch, inclusief exploitatie
 • Project Prinsenmeer
 • Project Florapark

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder van Bussel vervangt de burgemeester
 • Wethouder van Bussel is 1e loco burgemeester