Raadsvergadering

Op de raadswebsite vindt u meer informatie over de raadsvergaderingen van de gemeente Asten.

Raadsvergaderingen

  • De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en beginnen doorgaans om 20.00 uur in de Raadzaal.
  • De agenda staat in de week voorafgaande aan de raadsvergadering op de gemeentepagina in het Peelbelang.
  • U kunt de agenda en vergaderstukken via de raadswebsite inzien en downloaden.
  • De ingang van de publieke tribune bevindt zich aan de zijde van de Markt kruising Burgemeester Wijnenstraat.
  • Radio Siris zendt de raadsvergadering rechtstreeks uit.
  • U kunt zich aanmelden als u gebruik wilt maken van spreekrecht.

 Bekijk ook