Samenstelling raad

 • De gemeenteraad van Asten bestaat uit 17 leden. De Gemeentewet bepaalt de inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
 • De gemeenteraad is de "baas" van de gemeente en vertegenwoordigt de Astense inwoners. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast
 • Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders
 • Op 27 maart 2014 is de gemeenteraad van Asten geĆÆnstalleerd voor een periode van 4 jaar
 • De zetelverdeling over zes politieke partijen is als volgt:
Zetelverdeling partijen
Algemeen Belang5 zetels
CDA4 zetels
Leefbaar Asten3 zetels
PGA/PvdA2 zetels
D66-HartvoorAsten2 zetels
VVD1 zetel
 • Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad drie wethouders benoemd: wethouder Van Bussel (Algemeen Belang), wethouder Martens (CDA) en wethouder Huijsmans (Leefbaar Asten). Onder voorzitterschap van burgemeester Vos vormen zij het college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

 • De nevenfuncties van raads- en commissieleden zijn openbaar
 • Bekijk het overzicht
   (PDF, 81 kB) 

Voorzitter

 • Burgemeester mr. H.G. Vos is voorzitter van de gemeenteraad. Bij verhindering wordt het voorzitterschap waargenomen door raadslid mw. P.W.J.M. van de Ven-Schriks

Griffier

 • Elke gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier. De gemeenteraad heeft mw.mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans benoemd als griffier. Zij is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium (overleg van fractievoorzitters)
 • De griffier vormt de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie. Een belangrijke taak is het bewaken van het democratische proces
 • Digitaal contact: griffier@asten.nl
 • Brieven aan de gemeenteraad richt u aan gemeente@asten.nl

Bekijk ook