Ambtsinstructie leerplicht

  • Volgens de Leerplichtwet (LPW), artikel 16 lid 4, dient het college een ambtsinstructie vast te stellen voor de leerplichtambtenaar
  • De ambtsinstructie is een werkdocument voor de leerplichtambtenaar
  • Het college heeft op 24 maart 2016 de Ambtsinstructie Leerplicht Gemeente Asten 2016  (PDF, 428 kB) vastgesteld