Nota parkeernormen

  • Nota Parkeernormen (PDF, 1.875 kB) 
  • Richtlijnen om parkeerplaatsen te reguleren binnen ruimtelijke plannen