Verkiezingen

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. Hieronder leest u hoe u kunt stemmen.

Zelf stem uitbrengen

 • Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar - of vaker als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden - kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer
 • Uiterlijk 2 maart 2017 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in alle stemlokalen in de gemeente Asten (PDF, 59 kB)  stemmen

Identiteitsbewijs nodig om te stemmen

 • U moet zich bij het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn
 • Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? U kunt dan aan iemand een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen
 • Is uw legitimatiebewijs vermist of gestolen? Dan kunt u zichzelf legitimeren met een proces verbaal van vermissing én een document waarop uw naam en foto staat

Stemmen in andere gemeente

 • Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen
 • U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen tot uiterlijk 10 maart 2017, via het formulier verzoek om kiezerspas (PDF, 67 kB) 
 • U kunt ook mondeling tot uiterlijk 14 maart 2017 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden op het gemeentehuis

Stemmen per brief

 • Wilt u zelf stemmen en bent u tijdens de verkiezing in het buitenland? Dan kunt u uw stem per brief opsturen
 • U moet dit van te voren aanvragen via het formulier verzoek om per brief te stemmen (PDF, 66 kB) 
 • Lever dit verzoek uiterlijk op woensdag 15 februari 2017 in

Iemand machtigen

Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

1). Via de stempas

 • Dit is alleen mogelijk voor iemand uit dezelfde gemeente
 • U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in (de stempas ontvangt u uiterlijk 1 maart 2017)
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • U moet van deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven
 • De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau

2). Via een machtigingsformulier

 • Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen
 • Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 71 kB) 
 • U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen
 • Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 10 maart 2017
 • Als u de stempas al heeft ontvangen dan doet u die bij het formulier
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen

Geen stempas ontvangen of kwijtgeraakt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

Verkiezingscampagne

Verkiezingsaffiches mogen aangebracht worden op de aanplakborden die op de volgende locaties staan:

 • Asten: Floraplein
 • Asten: Kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat
 • Ommel: Kruising Kluisstraat - Kloosterstraat
 • Heusden: Vorstermansplein

Er mogen ook verkiezings-/driehoeksborden aan of om lichtmasten bevestigd worden, met uitzondering van gelakte lichtmasten. U moet ervoor zorgen dat de lichtmasten hierdoor niet beschadigd raken en dat de borden niet in uitzichthoeken van wegaansluitingen, vluchtheuvels of het uitzicht van het verkeer belemmeren. Op en aan een stembureau mag geen verkiezingsaffiche geplaatst worden.

Kennisgevingen

Meer informatie