Subsidie

  • De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers-)organisaties.
  • Dit kan in de vorm van een structurele of een incidentele subsidie.

Subsidieprogramma's 2022

Incidentele subsidie

Structurele subsidies