Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder J. Bankers of programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten Maaike van Jole?

Stuur een e-mail naar programmamanager Maaike van Jole.

Waar gaat het om?

De energieopgave is een van de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen. De energieopgave zal het landschap veranderen en leiden tot nieuwe landschappen.

Het veranderende klimaat in Nederland zorgt voor meer extremen in het weer, zo hebben we meegemaakt in 2016. Klimaatbestendigheid gaat over de vraag in welke mate extreem weer, zoals zeer zware buien, extreme droogte en hitte en overstromingen vanuit beken de leefomgeving zal ontwrichten.

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling.

We onderschrijven de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het Brabants Energie Akkoord en stimuleren maatregelen die bijdragen aan versnelling daarvan.

Asten aardgasvrij

Voorlopige lessen Transitievisie Warmte – versie 0.5

Uit de huidige analyses hebben we voorlopige lessen getrokken:

 • Om de CO2-uitstoot terug te dringen en woningen van het aardgas te halen, is energiebesparing de eerste belangrijkste stap. Als woningeigenaren met isolatie aan de slag willen gaan wordt de warmtevraag lager.
 • Naast de vraag hoevéél warmte er nodig is per buurt of woning, is ook van belang op welke temperatuur deze warmte beschikbaar moet zijn. Dit noemen we het warmteprofiel. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe lager de afgifte-temperatuur kan zijn. Lagere temperatuur heeft als voordeel dat er meer duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn en het systeemrendement is vaak beter. 
 • Gebieden met een geconcentreerde warmtevraag (veel panden bij elkaar of panden met een hoge warmtevraag) zijn eerder geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Bij een lage warmtedichtheid liggen individuele oplossingen, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. In de Transitievisie Warmte 0.5 hebben we de toekomstige warmtevraag van woningen zichtbaar gemaakt. 
 • Een warmtenet ligt in het grootste gedeelte van de gemeente niet voor de hand. Onder andere de buitengebieden en de dorpskern Ommel hebben een te lage concentratie van de warmtevraag voor een warmtenet. 
 • In de dorpskern Asten staan de woningen dichter op elkaar, een warmtenet zou hier technisch wellicht passen. Nader onderzoek moet uitwijzen of een warmtenet hier daadwerkelijk mogelijk is en hoeveel van de omliggende ‘twijfelgebieden’ hierbij kunnen worden betrokken. Dit wordt in eerste instantie onderzocht vanuit en mogelijke combinatie met de warmteoplossing(en) voor de glastuinbouw.
 • Voor het dorp Heusden is de warmtevraagdichtheid aan de lage kant voor een warmtenet. Wel ligt vlak hiernaast (west- en zuidzijde) een gebied met glastuinbouw (kassen), waar ook veel warmte gevraagd wordt. Wanneer hiermee de combinatie gemaakt wordt, is een warmtenet voor het dorp Heusden wellicht interessant.
 • In gemeente Someren (ten westen van Asten) wordt ook nagedacht over het aanleggen van een warmtenet als alternatief voor aardgas, in combinatie met de glastuinbouwsector. Doordat de bebouwing in Someren dicht tegen Asten aan ligt, en het kassengebied en het bestaande warmtenet hier als het ware tussen ligt, is een koppeling tussen beide gemeentes interessant. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de beste mogelijkheid is.
 • Voor elke buurt zijn er meerdere scenario’s. In de 0.5 versie van de visie staat een afbeelding van een mogelijk eindbeeld voor 2050. In de afbeelding staat geschetst waar een warmtenet realistisch mogelijk is, waar kansen liggen voor groen gas en waar gedacht moet worden aan individuele / klein collectieve oplossingen. 
 • Er is (nog) geen sprake van een voor de hand liggend startgebied gelet op de uitkomst van de technische analyse en tevens rekening houdend met de uitgangspunten. Ook willen we (met het oog op innovaties en op hoger niveau te maken keuzes op gebied van groengas en waterstof) geen overhaaste keuzes maken. 
 • We willen en moeten voor 2030 een flinke stap zetten. Dit willen we doen door in te zetten op een grootschalige isolatieaanpak en de mogelijkheden voor een warmtenet met de gemeente Someren en de glastuinbouwsector verder te onderzoeken. Een ander scenario is dat we voor 2030 wel al met een buurt aan de slag gaan en tevens inzetten op isolatie van de bebouwde omgeving.
 • Let op: bovenstaande uitspraken doen we met de kennis die we nu hebben. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Uiteindelijk kunnen uitspraken bij de versie 1.0 van de 0.5 versie verschillen.
 • Transitievisie warmte versie 0.5 (pdf, 3.554 kB) 

Meepraten

Als u wilt meepraten of vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u ons een e-mail sturen. 

Onlangs hebben veel inwoners ons feedback gegeven door een enquête in te vullen en de digitale inwonersavond bij te wonen.

Wat kunt u zelf doen?

 • Er zijn veel manieren hoe u kunt verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld uw huis beter isoleren om het energieverbruik terug te schroeven of met zonnepanelen eigen energie opwekken.
 • Via www.energyportpeelland.verbeterjehuis.nl kunt u een gratis check doen om te kijken wat u kunt doen om te verduurzamen én te besparen op de energierekening. 
 • Voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij Energiehuis Slim Wonen. Dit is de plek waar u bijvoorbeeld om advies kunt vragen over het wel of niet vervangen van de CV-ketel. 
 • Inspiratie nodig? Kijk dan eens op de blog van de familie Thijsse. Hier leest u hoe zij hun woning van energielabel G naar energielabel A op wisten te waarderen.

Subsidie voor energiebesparing 

 • Vanaf mei heeft de gemeente Asten een subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen. We kunnen ongeveer 3.300 huishoudens via een voucher helpen met het doen van enkele eenvoudige energiebesparende maatregelen om geld (en energie!) te besparen. Met tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie kunt u al een flinke besparing op de energierekening realiseren. 
 • Ook bieden we ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van een adviseur om te zien waar nog meer extra besparingen mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen.

Vragen

 • Voor onafhankelijk advies over het opwekken of besparen van energie verwijzen we u door naar Energiehuis Slim Wonen.Dit is de plek waar u bijvoorbeeld terecht kunt met vragen over het wel of niet vervangen van de CV-ketel. 
 • Als u wilt meepraten of vragen hebt over de Transitievisie Warmte kunt u ons een e-mail sturen.

Op de hoogte blijven

 • U kunt zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Daarmee blijft u op de hoogte van onze plannen en de uitvoering.
  • Stuur een e-mail om u in te schrijven naar f.vantulden@asten.nl.
  • Schrijf in de mail dat u ons toestemming geeft om uw e-mailadres op onze mailinglijst plaatsen. 

Bekijk ook

Asten klimaatbestendig

 • Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gevolgen zijn nu al merkbaar, zoals gewasschade door droogte, hitte gerelateerde klachten bij mens en dier en waterschade. Gelukkig kunnen we hier wel wat aan doen.

Wat doen wij?

 • De gemeente en de waterschappen nemen samen maatregelen om de kans op schade door extreem weer te beperken.
 • Voorbeelden zijn: het aanleggen van meer groen en extra ruimte voor (regen)water door waterbergingen en gescheiden riolering.
 • ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN, WOCOM en provincie Noord-Brabant dragen hieraan ook hun steentje bij.
 • Samen denken we na over oplossingen voor zwakke plekken in onze omgeving.

En wat doe jij?

 • Ook jij kunt bijdragen aan een klimaatbestendig Asten. Dat kan heel simpel.
 • Iedereen kan een steentje bijdragen. Waarmee ga jij beginnen? Kijk per onderwerp naar de lokaal beschikbare informatie. 
 • Kijk voor meer informatie bij 'Wat kun je zelf doen?'

Bekijk ook:

Wat kun je zelf doen?

Logo met de tekst Onweerstaanbaar Asten

In de toekomst is het vaker extreem heet of droog. Ook valt er meer neerslag met kans op wateroverlast of overstroming. De waterschappen, gemeenten en andere overheden werken hard om ons land klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Met deze eenvoudige aanpassingen in jouw omgeving help jij mee!

Aanpassingen in de tuin of op het balkon

 • Haal de tegels eruit, leg groen erin!
 • Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlaten
 • Plant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruit
 • Zet een groene erfafscheiding
 • Kies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuin
 • Creëer schaduw met een parasol of zonnedoek
 • Vang regenwater op in een regenton
 • Leg een vijver aan

Aanpassingen aan je huis of bedrijf

 • Kies voor een groene gevel of een groen dak (Subsidieregeling)
 • Zorg voor schaduw op de gevel en ramen
 • Verbreed de dakgoot en houd deze schoon
 • Koppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijp (Subsidieregeling)
 • Vervang een grote spoelbak op het toilet voor een kleine met een spaarknop
 • Bouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuin

Aanpassingen in het dagelijks leven

 • Probeer aan het milieu te denken
 • Wees spaarzaam met water, zeker op droge dagen (drink wel genoeg!)
 • Pak vaker de fiets dan de auto
 • Doe ramen op hete dagen overdag dicht en zet ze ‘s nachts open
 • Zet de airco uit
 • Spoel niet-gebruikte medicijnen niet door de gootsteen of het toilet maar lever ze in

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de omgeving klimaatbestendig maken. Het waterschap geeft subsidies  aan samenwerkende initiatieven. Ook zijn er mogelijkheden voor subsidie bij dak-, gevel-, raam- en vloerisolatie (tijdelijk 30%!)

Bekijk ook:

 • Energieloket Zuidoost Brabant: informatie, advies, financiën bij energie besparen en opwekken.
 • De mogelijkheden voor subsidie bij dak-, gevel-, raam- en vloerisolatie (tijdelijk 30%!)
 • De Groene Zone: zonnepanelen met een goedkope lening van de gemeente.
 • Milieucentraal: praktische informatie over duurzaamheid
 • Energiehuis Helmond: Informatiecentrum voor duurzame energie
 • Energie besparen: bij het Energiehuis in Helmond kun je terecht voor hulp bij het besparen van energie in je huis. 
 • Energie opwekken: zonnepanelen met een goedkope lening van de gemeente regel je via de Groene Zone.
 • Omgaan met water en hitte
 • Op de website www.milieucentraal.nl vind je inspirerende informatie voor iedereen in Nederland over duurzamer leven. En ook informatie over financiering en subsidies. 
 • Actueel: Neem minstens 2 erkende isolatiemaatregelen in je huis en ontvang dit jaar nog 30% in plaats van 20%! Kijk op de website van Milieu Centraal voor de voorwaarden.

Afgeronde projecten

 • Aanleg zonneveld met waterberging Bleekerweg: Het eerste zonneveld in de gemeente. Op deze plek is een aantal problemen tegelijk aangepakt: regelmatige wateroverlast in de kassen, tekort aan waterberging voor de kassen, beperking uitbreiding kassen richting woningbouw, opwekking duurzame energie.
 • Gemeentelijke gebouwen naar energielabel B: Het gemeentehuis en sporthal De Schop zijn van energielabel D naar B gegaan door het toepassen van LED-verlichting en door het vervangen van de verwarmingssystemen.Bouw eerste 0-op-de-meter huurhuizen door BOW: De gemeente heeft woningbouwcorporatie Bergopwaarts gesponsord bij het bouwen van de eerste o-op-de-meter woningen in Asten.
 • Aanpassen ontwerp woonwijk Loverbosch II: Het ontwerp van de woonwijk Loverbosch II is nog eens kritisch tegen het licht gehouden om te bekijken wat er duurzamer kan. Gebleken is dat de mogelijkheden binnen de randvoorwaarden van dit project al goed benut worden. De leerpunten worden in alle volgende infrastructurele projecten verwerkt.
 • Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 vastgesteld: De verlichting van de openbare ruimte vraagt veel energie. We hebben een nieuw beleidsplan gemaakt waarmee we Asten op een slimmere en energiezuinigere manier veilig kunnen houden in het donker.
 • Klimaatstresstesten: In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd op het gebied wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Ook de gemeente Asten heeft deze stresstest uitgevoerd. We hebben nu beter inzicht in de effecten van klimaatverandering in onze gemeente. We kunnen plannen maken om ons hierop beter voor te bereiden.

Lopende projecten

 • MRE: Zonnepanelenproject ‘De groene zone’: Huiseigenaren kunnen met een lening van de gemeente zonnepanelen aanschaffen via ‘de groene zone’. Als je meedoet worden de panelen op je dak gelegd en het onderhoud voor 15 jaar geregeld. De lening betaal je in termijnen terug. Omdat je stroomrekening sterker daalt dan de kosten voor de aflossing, houd je al direct geld over. Website De Groene Zone
 • Peel: Onderzoek geothermie Peelrandbreuk: In Oost Brabant ligt een zone waarin de bodem mogelijk geschikt om warmte uit te winnen. Er wordt onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de slagingskansen.
 • Uitvoering werkplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): De gemeente heeft het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend. In het werkplan MVI is opgenomen hoe we dat in de praktijk brengen.
 • MRE: Regionale Energie Strategie: Gezamenlijk plan van de 21 MRE-gemeenten waarin we aangeven hoe we energie gaan besparen en gaan opwekken in de regio om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te halen: 49% reductie CO2 in 2030 t.o.v. 1990 en 95% reductie in 2050. Kijk voor meer informatie op de website van Metropoolregio Eindhoven.
 • MRE: website energieloketzuidoostbrabant.nl: gezamenlijk informatieloket van de 21 MRE-gemeenten waarin we informatie geven aan burgers over de energietransitie, verduurzamen van je woning, subsidiemogelijkheden, etc. Website Energieloket Zuidoost Brabant
 • Aanleg warmtenet glastuinbouw Asten – Someren; de glastuinbouwsector in Asten en Someren heeft zich verenigd in een coöperatie om gezamenlijk te verduurzamen. Een van de instrumenten is de aanleg van een warmtenet tussen producenten van duurzame warmte en hun afnemers (de glastuinbouwbedrijven).
 • Herinrichting gebied evenemententerrein (Groene Long); Dit gebied heeft al grote waarde voor de natuur, de recreatie en de opvang van water. Maar het kan nog beter. Het IVN heeft het initiatief genomen om hiervoor een plan te maken samen met de omgeving en de gemeente.
 • Museum Klok en Peel 0-op-de-meter: Het museum wil in 2019 het gebouw nog verder verduurzamen naar 0-op-de-meter. De gemeente draagt hieraan financieel bij.
 • Wolfsberg: In de Wolfsberg zit een groot hoogteverschil. Bij hevige regen kan dat leiden tot wateroverlast op het laagste punt in de Wolfsberg. Om dit te voorkomen leggen we een hemelwaterriool aan in de Wolfsberg (Schutter-Heesakkerweg) en een groene waterberging langs de Heesakkerweg.
 • Logtenstraat: De Logtenstraat ter hoogte van de Prins Bernhardstraat is een gevoelige locatie voor wateroverlast. Dat lossen we op door een regenwaterriool aan te leggen in de Logtenstraat. Ook zorgen we er voor dat het teveel aan water kan afstromen naar het Burgemeester Ploegmakerspark. Het Burgemeester Rutteplein en de Burgemeester Wijnenstraat houden we zo ook droog. We leggen de nieuwe riolering bovendien dieper dan de oude. Hierdoor hebben we het rioolgemaal nabij de Tuinstraat niet meer nodig en besparen we energie.
 • Transitievisie warmte: In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Hoewel dat nog ver weg lijkt gaan we begin 2020 aan de slag met de voorbereidingen voor dit plan. Dan volgt meer informatie.

Ideeën

Voor het programma Klimaatbestendig en energieneutraal Asten zijn momenteel geen projecten die zich in de idee-fase bevinden.

Zonneparken en windmolens

We krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheden voor zonneparken en windmolens in Asten. Hoe staat de gemeente daar tegenover? Wat is het beleid van de gemeente? Zijn er al gebieden aangewezen waar het wel of niet mag? Enzovoort.

Wij hebben nog geen antwoord op deze vragen. De gemeente Asten heeft wel in beleid vastgelegd dat we in 2050 energie-neutraal willen zijn. We hebben ook vastgelegd dat we tot 2021 zoeken naar samenwerking in de regio voor de verschillende onderwerpen. Ook willen we gebruik maken van buitenkansjes die zich voordoen. Een voorbeeld van dat laatste is de realisatie van een waterberging met zonnepark aan de Bleekerweg.

Op dit moment werken we samen met de gemeenten in de Peel (Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond) en de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten rondom Eindhoven) aan de regionale energie strategie (RES). Eén van de onderdelen van de RES is grootschalige opwek van duurzame energie. We spreken af hoeveel energie we in 21 gemeenten opwekken, welke vormen van opwek we kiezen, waar het wel en niet kan, wat zijn de randvoorwaarden, etc. Vóór 1 juni 2020 bieden we de conceptstrategie aan het Rijk aan ter controle.

Tot die tijd gaan we voorzichtig om met verzoeken die betrekking hebben op de aanleg van zonneparken (en windmolens). We willen bijvoorbeeld geen waardevolle landbouwgrond of gronden met bijzondere natuurwaarden opofferen als dat niet nodig is. Maar we willen ook niet stil staan en kansen onnodig voorbij laten gaan.
Hebt u een idee of een plan voor uw bedrijf waar duurzame energie een onderdeel van is? We gaan graag met u in gesprek om te bespreken of er toch kansen zijn. Samen zijn we wijzer en komen we verder.

Neem contact op met Maaike van Jole, programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten of met Jori Meulendijks, programmamanager Transformatie buitengebied.

Waar moet u aan denken bij een project dat toch kansen biedt?

Het college en de raad hebben nog geen beleid, spelregels of andersoortige voorwaarden vastgesteld. Het onderstaande is alleen bedoeld ter inspiratie voordat u met de gemeente in gesprek gaat over uw initiatief.

Landschap
Het project is ruimtelijk inpasbaar, wordt ingepast en draagt bij aan herstel of versterking van de landschappelijke waarden.
Er wordt een bijdrage gevraagd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het buitengebied conform structuurvisie kwaliteitsverbetering landschap. U moet denken aan 0.50-1 euro per MWh.

Meervoudig ruimtegebruik
Voorbeelden daarvan zijn:
Er is een waterprobleem dat in combinatie met energie kan worden opgelost;
De biodiversiteit wordt in combinatie met energie verhoogd;
Opwek van energie wordt gecombineerd met agrarische productie (n.b. schapenbegrazing als onkruidbestrijding is geen meervoudig ruimtegebruik).

Participatie
Voorbeelden daarvan zijn:
Het project wordt samen met omwonenden en belangenorganisaties vorm gegeven;
Het project is helemaal of ten minste voor 50% in lokaal eigendom via bijvoorbeeld een coöperatie;
(Een deel van) de opbrengst gaat naar lokaal aangedragen leefbaarheids- of duurzaamheidsprojecten.

Transitie landbouw
Voorbeelden daarvan zijn:
Opwek van energie is een integraal onderdeel van het verduurzamen van een agrarisch bedrijf (of bedrijven);
De gronden zijn minder of niet geschikt voor agrarisch gebruik;
Het leidt tot vermindering van een overbelaste situatie of opheffing van een knelpunt.

Bekijk ook:

 

Heeft u een idee of wilt u meepraten?