Omgevingsvisie

De gemeente Asten wil voor 2021 een Omgevingsvisie opstellen die voldoet aan de Omgevingswet en die een heldere vertaling geeft van het gewenste gebieds- en opgavegericht werken.
De Toekomstagenda Asten 2030 is een belangrijke basis voor deze visie.

Hebt u vragen over dit onderwerp? 
Stuur een mail naar omgevingsvisie@asten.nl

Live uitzending ontwerp Omgevingsvisie

Bekijk de Live-uitzending terug van maandag 22 maart 2021. Presentatrice Liedewij Wiersma, projectleider Omgevingswet, en Stefan Olschewsky, beleidsadviseur en projectleider Omgevingsvisie, gaven tekst en uitleg en beantwoordden kijkersvragen.
 
De volledige interviews met de betrokkenen uit de uitzending: 
Frank Rooijakkers, ZLTO
Ellen van Bree, GGD
Marjan van Kemenade, inwoner van Asten
 

Bekijk ook:

Schermafbeelding van website met concept omgevingsvisie

Wat houdt de visie in?

 • In de visie staan de hoofdlijnen van ons beleid rond de fysieke leefomgeving. De gemeente streeft ernaar om haar beleid op dit gebied te vereenvoudigen (helderheid over de essenties van beleid, terugdringen van het aantal beleidsnota’s).
 • Er zijn uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor de vaststelling zijn de uitgangspunten voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.
 • De visie wordt opgesteld in lijn met de werkwijze Vitale Democratie in Asten: We betrekken inwoners en ondernemers graag bij het opstellen van deze visie. Bij hen zit immers veel kennis over zaken als “wat is belangrijk om te behouden in onze gemeente of wat kan er juist beter?”. Wij noemen dit Participerend Ontwerpen. Voorheen maakten wij als sturende overheid een visie waarin exact werd aangewezen wat ergens wel of juist niet mocht. In de Omgevingsvisie gaat het meer om het samen bepalen van de kwaliteiten en kernwaarden van een gebied en de opgaven die wij hier als gemeenschap willen realiseren. Alle initiatieven die hierin passen zijn van harte welkom. Met de Omgevingsvisie willen wij, als faciliterende overheid, inwoners en ondernemers uitnodigen hieraan bij te dragen.
 • De omgevingsvisie heeft vorm gekregen via een traject van 'participerend ontwerpen'. In 2020 zijn er diverse bijeenkomsten (eerst live, later in het jaar online) georganiseerd met een actieve werkgroep uit de Astense samenleving. Ook professionals van diverse organisaties waren aangeschoven.
 • Tevens zijn zogenoemde botsproeven georganiseerd, om met elkaar te kijken hoe de omgevingsvisie werkt, als er een (fictief maar realistisch) initiatief wordt ingediend. In het voorjaar van 2021 is de omgevingsvisie ter inzage gelegd.
 • De omgevingsvisie is in oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is vervolgens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Bekijk ook: Omgevingsvisie Asten
  • Als u de visie wilt raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, houdt u dan het volgende identificatienummer bij de hand: NL.IMRO.0743.OV02021001-VS01.
 • De omgevingsvisie is inmiddels in werking getreden en kan nu zowel door de gemeente als door inwoners en initiatiefnemers gebruikt worden als toetsingskader.

Meer informatie - Bijbehorende stukken

Planning

De procedure om tot een omgevingsvisie te komen is inmiddels afgerond. De omgevingsvisie Asten in in werking getreden.