Omgevingsvisie

De gemeente Asten wil voor 2021 een Omgevingsvisie opstellen die voldoet aan de Omgevingswet en die een heldere vertaling geeft van het gewenste gebieds- en opgavegericht werken.
De Toekomstagenda Asten 2030 is een belangrijke basis voor deze visie.

Hebt u vragen over dit onderwerp? 
Stuur een mail naar omgevingsvisie@asten.nl

Bekijk ook:

Schermafbeelding van website met concept omgevingsvisie

Wat houdt de visie in?

  • In de visie staan de hoofdlijnen van ons beleid rond de fysieke leefomgeving. De gemeente streeft ernaar om haar beleid op dit gebied te vereenvoudigen (helderheid over de essenties van beleid, terugdringen van het aantal beleidsnota’s).
  • Er zijn uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor de vaststelling zijn de uitgangspunten voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.
  • De visie wordt opgesteld in lijn met de werkwijze Vitale Democratie in Asten: We betrekken inwoners en ondernemers graag bij het opstellen van deze visie. Bij hen zit immers veel kennis over zaken als “wat is belangrijk om te behouden in onze gemeente of wat kan er juist beter?”. Wij noemen dit Participerend Ontwerpen. Voorheen maakten wij als sturende overheid een visie waarin exact werd aangewezen wat ergens wel of juist niet mocht. In de Omgevingsvisie gaat het meer om het samen bepalen van de kwaliteiten en kernwaarden van een gebied en de opgaven die wij hier als gemeenschap willen realiseren. Alle initiatieven die hierin passen zijn van harte welkom. Met de Omgevingsvisie willen wij, als faciliterende overheid, inwoners en ondernemers uitnodigen hieraan bij te dragen.
  • Het project Omgevingsvisie bevindt zich inmiddels in de ontwerpfase. In november 2019 is er voorbereidend werk gedaan en in de eerste helft van 2020 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd met de Astense samenleving om de visie samen te maken.

Meer informatie - Bijbehorende stukken

Planning

Datum & tijd  Bijeenkomst Locatie
1e kwartaal 2021 Raadsvergadering, vaststelling visie  Raadzaal gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
1e kwartaal 2021 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie n.t.b.
4e kwartaal 2020 “botsproeven” concept-omgevingsvisie n.t.b.
7 oktober 2020, 19.30 uur Ontwerpavond IV Omgevingsvisie online
24 juni 2020, 19.30 uur Ontwerpavond III Omgevingsvisie De Klepel, Kerkstraat 8, Asten
2 maart 2020, 19.30 uur Ontwerpavond omgevingsvisieOntwerpavond omgevingsvisieOntwerpavond omgevingsvisieOntwerpavond omgevingsvisieOntwerpavond II Omgevingsvisie Zaal Jan van Hoek, Markt 12, Asten
6 februari 2020, 19.30 uur Ontwerpavond I Omgevingsvisie De Klepel, Kerkstraat 8, Asten