Vitale democratie

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijk bestuurder burgemeester H. Vos of programmamanager Vitale democratie Mayelle Feijen?

Stuur een e-mail naar programmamanager Mayelle Feijen.

Wat houdt Vitale democratie in?

 • Om de Toekomstagenda Asten 2030 ook daadwerkelijk in te kunnen vullen, is er een verandering noodzakelijk.
 • Dat geldt voor de inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.
 • Samen kunnen we vorm geven aan een andere manier van omgaan met elkaar.
 • Daar waren we al mee gestart in de afgelopen jaren en dat zetten we gericht verder door.
 • De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van partijen, in energie en creativiteit vanuit de gemeenschap en in ontwikkelruimte.

U kunt dus gerust meedoen!

 • De gemeente Asten nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van harte uit om samen met de gemeente initiatieven te starten die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven.
 • Gezamenlijk kunnen we Asten (nog) mooier maken!
 • Als we dat doen volgens de gedachte achter de Toekomstagenda Asten 2030 dan zal de invloed zowel vanuit de burger als vanuit de gemeente komen.

Resultaten Quick scan lokale democratie

 • Eindrapport Quick scan Lokale Democratie:
 • Hoe kijken inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren tegen de huidige democratie in onze gemeente Asten?
 • We zijn benieuwd naar uw mening hierover.
 • Daarom voerden we in april 2019 een Quick scan Lokale democratie uit in Asten.
 • We doen als gemeente mee aan een pilot vanuit het Ministerie van BZK en de VNG / Landelijk programma Democratie in actie.
 • De uitkomst van de scan vormt een startpunt voor verbetering van het democratisch samenspel.
 • Er wordt als het ware een foto gemaakt van de stand van zaken van onze lokale democratie.
 • Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoorden online vragen over de ‘stand’ van onze lokale democratie. Bijvoorbeeld over participatie, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit, verbeterprioriteiten etc.
 • Vervolgens krijgt de gemeente een rapport met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips.
 • Dit rapport geeft een basis om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we onze democratie nog beter, vitaler en democratischer kunnen maken.

Thema-avond Vitale democratie

 • Op woensdagavond 4 september 2019 gingen inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren met elkaar in gesprek.
 • Onderwerpen die besproken zijn:
  • de resultaten van de Quick scan lokale democratie
  • onderliggende thema’s zoals samenwerking inwoners-gemeente, maatschappelijke initiatieven, hoe betrekken we jongeren etc.
 • Centraal stond de vraag: Wat is goed en wat kan beter? En hoe kunnen we dat in de praktijk realiseren?
 • Deze avond bracht veel informatie waar we samen mee verder kunnen!
 • VLOG: Jasmijn Jeronimus heeft voor Peelpioniers een inspirerende vlog van deze avond gemaakt. Deze geeft een aardig beeld van de avond.
 • Wilt u verder meedenken over een concreet thema of in te voeren verbeterpunt of heeft u andere ideeën? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Mayelle Feijen.

Heeft u een idee?