Buitenlandse werknemers

Pracownicy zagraniczni

  • Znaczny odsetek zatrudnionych w gminie Asten stanowia pracownicy zagraniczni. Pochodza oni przede wszystkim z krajów Europy Srodkowo-Wschodniej. Na tej stronie znajduja sie najwazniejsze informacje rzadowe na temat polskich pracowników

Wazne informacje

Chcesz wiedziec wiecej?

  • Organizacja Drogowskaz prowadzi konsultacje specjalnie dla pracowników zagranicznych (w poniedzialki od godz. 19.00 do 21.00) na 1. pietrze Onis,  De Ruchte, Laan ten Roode 71 w Someren
  • Aby uzyskac dalsze informacje, mozna dzwonic do Onis, tel. (0493) 44 12 60 albo wyslac wiadomosc elektroniczna na adres drogowskaz@gmail.com
  • Nie odpowiadamy prawnie za zawartosc ta informacja

Buitenlandse werknemers

  • In de gemeente Asten vullen buitenlandse werknemers een deel van de werkgelegenheid in. Deze werknemers zijn vooral afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese (MOE)-landen

Belangrijke informatie

Meer informatie

  • Zelforganisatie Drogowskaz heeft speciaal voor buitenlandse werknemers een spreekuur: maandag van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: 1e etage van Onis in ‘De Ruchte’, Laan ten Roode 71 Someren
  • Bel voor meer informatie naar Onis, (0493) 44 12 60 of mail naar drogowskaz@gmail.com

Foreign employees

  • In the Municipality of Asten, foreign employees make up part of the workforce. These employees originate mainly from the Central and Eastern European countries (CEE countries). This page contains important government information for Polish employees

Important information

Want to know more?

  • Self-organisation Drogowskaz has consulting hours especially for foreign employees (on Monday between 7.00 p.m. and 9.00 p.m.) on the first floor of Onis in De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
  • For more information, please contact Onis by telephone at (0493) 44 12 60 or send an e-mail to drogowskaz@gmail.com