Buitenlandse werknemers

Pracownicy zagraniczni

 • Znaczny odsetek zatrudnionych w gminie Asten stanowia pracownicy zagraniczni. Pochodza oni przede wszystkim z krajów Europy Srodkowo-Wschodniej. Na tej stronie znajduja sie najwazniejsze informacje rzadowe na temat polskich pracowników

Wazne informacje

Chcesz wiedziec wiecej?

  • Aby uzyskać pomoc i wsparcie, możesz udać się do polskiej organizacji samopomocy Drogowskaz. Wejdź na stronę Drogowskaz i wypełnij formularz kontaktowy z prośbą o pomoc.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Onis, (0493) 44 12 55 lub napisz na adres drogowskaz@gmail.com.

  Buitenlanse werknemers

  • In de gemeente Asten vullen buitenlandse werknemers een deel van de werkgelegenheid in. Deze werknemers zijn vooral afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese (MOE)-landen

  Belangrijke informatie

  Meer informatie

  • Voor hulp en ondesteuning kunt u terecht bij de Poolse Zelfhulporganisatie Drogowskaz. Ga naar de website van Drogowskaz en vul het contactformulier in met uw hulpvraag.
  • Bel voor meer informatie naar Onis, (0493) 44 12 55 of mail naar drogowskaz@gmail.com.

  Foreign employees

  • In the Municipality of Asten, foreign employees make up part of the workforce. These employees originate mainly from the Central and Eastern European countries (CEE countries). This page contains important government information for Polish employees

  Important information

  Want to know more?

  • For help and support, please contact the Polish Self-Help Organization Drogowskaz. Go to the website from Drogowskaz and fill in the contact form with your request for help.
  • For  more information, please contact Onis by telephone at (0493) 44 12 55 and inform us that you have a request  for help and would liked to be called back bij a volunteer from the Polish Self Help organization or send an e-mail to drogowskaz@gmail.com.