Hulp bij schulden

 • Hulp bij schulden is voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.
 • Lukt het u niet om uw schulden te betalen, dan kunt u hulp vragen bij verschillende instanties.
 • LEV groep, Laan ten Roode 71c, Someren, telefoonnummer (0493) 441 400.
 • Onis Welzijn, Kerkstraat 10, Asten, telefoonnummer: (0493) 441 245.


  Werkwijze

  Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen.
  • Financiële thuisbegeleiding, dit stelt u in staat zelfstandig uw financiële administratie uit te voeren.
  • Doorverwijzing naar samenwerkende Peelgemeenten in Deurne (via de Wmo-consulent), voor hulp bij een overeenkomst met uw schuldeisers over de af te lossen schuld.