Relatiemanager Omgevingsdienst met milieutaken, 36 uur

Ben je op zoek naar een functie waarin je jouw affiniteit met milieu kunt combineren met de rol van relatiemanager? Dit is jouw kans!

De gemeente Asten is een ambitieuze gemeente, gericht op ontwikkeling van mens en organisatie. Daarbij zoeken we actief de samenwerking op met de maatschappij om gezamenlijke opgaven doeltreffend aan te pakken. Dit vraagt om een omgevingsbewuste, flexibele en klantgerichte houding van ons als organisatie en van jou als potentiële medewerker van de gemeente Asten. Samen bepalen we het succes!

Je gaat werken binnen de teams Ruimte en Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid (LHV). In deze teams zijn vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, beleidsmedewerkers en projectleiders actief op het gebied van ruimtelijke ordening, grondzaken, milieu, verkeer, economie & toerisme, civiele techniek, groen, vergunningen, toezicht, handhaving en veiligheid. De organisatie en de teams kenmerken zich door een open en flexibele werkhouding waarbij hard werken en resultaten boeken hand in hand gaan met werkplezier.
Werken binnen de gemeente Asten is werken in een informele organisatie met korte lijnen, veel verantwoordelijkheid en een integrale benadering.

Wat ga je doen?

Relatiemanager Omgevingsdienst

In deze functie ben je werkzaam op verschillende taakvelden, zowel op uitvoeringsniveau (Vergunningen, Toezicht en Handhaving, VTH) als beleidsniveau (milieu). Je bent de spil in de samenwerking tussen de gemeente Asten en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 

De opgave voor de ODZOB is het zorgen voor een veilige en gezonde, fysieke leefomgeving door de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van omgevingsrecht slimmer te organiseren. De gemeente Asten werkt hier als ketenpartner van de ODZOB dagelijks aan mee. 

Jouw taken:

 • Je onderhoudt alle contacten tussen de ODZOB en het college van B&W en bouwt hiermee een goede relatie/samenwerking op.
 • Je begeleidt de ODZOB binnen de gemeentelijke organisatie en zorgt dat vragen bij de juiste collega’s terecht komen en dat afstemming op het juiste niveau plaatsvindt. Je fungeert als spil in bestuurlijk-gevoelige zaken. 
 • Je bent aanspreekpunt voor het college, MT en collega’s met betrekking tot de ODZOB. 
 • Je adviseert het bestuur en het management over stukken/nota's van de ODZOB en waar nodig wijs je op noodzakelijke beleidswijzigingen.
 • Je bereidt de portefeuillehouder voor op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB en je vertegenwoordigt de gemeente in diverse overleggen, waaronder het Opdrachtgeversplatform (OGP). 
 • Je zorgt voor directe afstemming van de primaire taken van de ODZOB met bijvoorbeeld het bestuur, bezwarencommissie of in beroepsprocedures (VTH). Je signaleert wanneer hier onduidelijkheden over zijn binnen de eigen organisatie en zorgt dat dit opgepakt wordt. 
 • Je zorgt ervoor dat de basistaken van de ODZOB integraal worden meegewogen bij de beleidsvelden binnen de gemeente.
 • Je houdt overzicht in de financiële stromen met de ODZOB en je draagt zorg voor het geven van een ambtelijke en bestuurlijke reactie op de jaarlijkse kadernota en de (ontwerp)begroting van de ODZOB. 
 • Je beheert het jaarlijkse werkprogramma van de Omgevingsdienst. Je ziet toe op de uitvoering hiervan en je past het werkplan jaarlijks in overleg aan. Je grijpt direct in als de doelstellingen van het werkplan niet gehaald dreigen te gaan worden en zorgt voor een periodieke terugkoppeling over de behaalde resultaten. Je houdt regie op alle werkafspraken en gemeentelijke taken die uitbesteed zijn aan de ODZOB en creëert hierin overzicht. Je zorgt voor opdrachtbewaking met betrekking tot verzoektaken, zowel tijdsbesteding als de kwaliteit. Overleg met de accountmanager ODZOB is hierbij essentieel.
 • Je bent op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de Omgevingsdienst en signaleert wanneer hier vanuit de eigen organisatie op ingespeeld moet worden en zorgt dat dit opgepakt wordt. 

Milieutaken

Naast je rol als relatiemanager Omgevingsdienst behoren er ook nog een aantal gerelateerde milieutaken tot je functie.

Jouw taken:

 • Je bent (strategisch) sparringpartner van de portefeuillehouder en de beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling op het gebied van milieu. 
 • Je beheert de agenda van het tweewekelijks portefeuillehouder overleg.
 • Je zorgt voor de vertaling van strategische keuzes en de gevolgen hiervan op de uitvoering naar duidelijk en werkbaar beleid.
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van milieukundig (uitvoerings)beleid op de werkvelden vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Je levert op basis hiervan en in afstemming met de ODZOB input voor het VTH-kader, VTH-uitvoeringsprogramma en Jaarverslag.
 • Je werkt intensief samen met de beleidsmedewerker Afval & Milieu. Je kan daarom ook worden gevraagd om bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid mede vorm te geven en deel te nemen aan projecten of hier leiding aan te geven.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een HBO- of een WO diploma, bijvoorbeeld milieukunde, rechten, bouwkunde of planologie.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van de werking van een omgevingsdienst en hun taken.
 • Je hebt kennis en ervaring met VTH beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan.
 • Je hebt kennis en ervaring binnen het omgevingsrecht zoals de Awb, Wabo (Mor/Bor), Wkb en de Omgevingswet.
 • Je hebt kennis van milieuwetgeving en milieubeleidsontwikkeling.
 • Je hebt kennis en werkervaring op het gebied van omgevingsvergunningen en handhaving op gebied van milieu.
 • Je hebt kennis en werkervaring met de financiële stromen binnen de gemeente in relatie tot Omgevingsdiensten.
 • Je hebt kennis en werkervaring in (juridische) advisering binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en je hebt een open persoonlijkheid en een natuurlijke gave om mensen aan je te binden en teams onderling te verbinden.
 • Je bent een stevige gesprekspartner met uitstekende communicatieve vaardigheden (ook op schrift).
 • Je bent dienstverlenend, klantgericht en kwaliteitsgericht ingesteld.

Wat bieden we je?

 • Een functie waarin je ruimte krijgt, echt het verschil kunt maken en je volop kunt ontwikkelen.
 • Je ontvangt een uitstekend salaris van maximaal € 4.494,- bruto per maand op fulltimebasis (max. schaal 10, cao gemeenten per 1 juni 2021).
 • Daarnaast biedt de gemeente Asten de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, een gunstige ouderschapsverlofregeling, een Persoonsgebonden Budget van € 500,- bruto per jaar op basis van 36 uur en een Individueel Keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je bruto salaris. 
 • Het betreft een vaste functie (start met een jaarcontract).

Enthousiast?

De werving voor deze vacature hebben wij uitbesteed aan Public Proof. Neem voor meer informatie contact op met Hans Oostelbos via telefoon: 06-53724293 of email: hans.oostelbos@publicproof.nl