Senior juridisch adviseur, 30 uur per week

Gaat juridische dienstverlening voor jou om goed luisteren naar de behoefte van de klant en zie je de wetgeving hierin als middel, niet als doel? Ben je een verbinder, een sparringpartner en wil je het juridische domein in een politiek-bestuurlijke omgeving samen met ons doorontwikkelen?
Bekijk dan onze vacature:

Senior juridisch adviseur

De gemeente Asten is een ambitieuze gemeente, gericht op ontwikkeling van mens en organisatie. Daarbij zoeken we actief de samenwerking op met de maatschappij om gezamenlijke opgaven doeltreffend aan te pakken. Dit vraagt om een omgevingsbewuste, flexibele en klantgerichte houding van ons als organisatie en van jou als potentiële medewerker van de gemeente Asten. Samen bepalen we het succes!

Wat ga je doen?

Je maakt samen met vijf collega’s deel uit van het taakveld Juridische zaken. Het team bestaat uit drie juridische adviseurs, een secretaris bezwaarschriftencommissie en een administratief medewerker. Je houdt de organisatie, samen met je collega’s, op koers in juridische vraagstukken en bent het eerste aanspreekpunt van het taakveld. Je zoekt in deze functie verbinding met collega’s van andere teams zodat er een sterke keten ontstaat van mensen die juridische diensten verlenen en - producten maken in onze organisatie. Je bent een vraagbaak voor collega’s en je kunt, indien nodig, het werk verdelen en inhoudelijke knopen doorhakken.

 • De juridische dienstverlening in onze organisatie heeft interne klantbehoefte en servicegerichtheid voorop staan. Je speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling hiervan en bent een stevige sparringpartner voor de teamleider, de leden van het eigen team en een verbinder naar de andere teams in onze organisatie.
 • Je hebt zicht op de organisatiebrede workload als het gaat om juridisch op te leveren diensten en - producten en je bevordert, in afstemming met de betrokken teamleiders, dat de aanwezige juridische capaciteit en competenties in onze organisatie hier efficiënt en doelmatig op in wordt gezet. Je werkt zelf ook aan (complexe) inhoudelijke dossiers en verleent juridische diensten en - producten. Waar nodig schakel je externe expertise in.
 • Je bent verantwoordelijk voor contractbeheer van extern ingekochte juridische dienstverlening.  
 • Je coördineert en initieert planmatige verbetering (bijvoorbeeld via het juridisch actieplan of via kaders voor juridische producten) van de juridische kwaliteit binnen de organisatie en ondersteunt bestuur, management en teamleiders bij de sturing op juridische kwaliteit en rechtmatigheid.
 • Je adviseert aan en over samenwerkingspartners van de gemeente, zoals GR-Peelgemeenten, bijvoorbeeld als het gaat over de governance rondom verbonden partijen.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale overlegvormen gerelateerd aan je vakgebied.      
 • Je vervult de rol van privacy officer.  
 • Je treedt op als plaatsvervangend griffier.
 • Je neemt deel aan het strategisch informatieoverleg en bent betrokken in diverse gemeente brede projecten, bijvoorbeeld gerelateerd aan de toekomstvisie Asten 2030.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan het bestuur en management en je hebt de bevoegdheid om rechtstreeks aan hen te rapporteren, als dat vanwege het organisatiebelang noodzakelijk wordt geacht.

Wie ben jij?

Jij wil ‘terug naar de bedoeling’, zet de klantvraag voorop en je kunt collega’s hierin meenemen. Je bent een verbinder en hebt ervaring met de doorontwikkeling van juridische dienstverlening in een organisatie. Je bent service- en oplossingsgericht en gebruikt daarbij de wetgeving als middel, niet als doel. Je kijkt breder dan je eigen vakgebied en kunt het geheel overzien. Je legt verbinding met collega’s, netwerkpartners en andere partijen die een rol in jouw dossiers hebben. Je bent snel in staat om een gedegen analyse te maken van (complexe) dossiers. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen in bestuurlijke wensen enerzijds en de wet- en regelgeving anderzijds. Je zoekt in dit spanningsveld naar kansen en mogelijkheden. Je beschikt over een afgeronde juridische of bestuursrechtelijke WO opleiding (bijvoorbeeld beroepsopleiding gemeentejurist) en je hebt brede kennis over de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke organen en governance. Je bent hierdoor in staat om op integrale wijze te adviseren. Uiteraard beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden en je hebt aantoonbare vergelijkbare werkervaring.

Wat bieden we je?

 • Een functie waarin je echt het verschil kunt maken en je volop kunt ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je een uitstekend salaris van maximaal € 5.076,- bruto per maand op fulltimebasis (schaal 11, cao gemeenten). De functie is ingedeeld in het HR21 normfunctieprofiel Adviseur III.
 • Het betreft een structurele functie (start met een jaarcontract).
 • Daarnaast biedt de gemeente Asten de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, een gunstige ouderschapsverlofregeling, een Persoonsgebonden Budget van € 500,- bruto per jaar op basis van 36 uur en een Individueel Keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je bruto salaris.

Enthousiast?

Stuur je sollicitatie en CV naar sollicitatie@asten.nl onder vermelding van ‘Senior juridisch adviseur’. Je kunt reageren tot en met 9 augustus 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de werving- en selectieprocedure.

Meer informatie?

Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij Maikel Sanders (Teamleider Advies en Ondersteuning) via telefoonnummer 06-53864929. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Sjoerd van Loon (P&O adviseur) via telefoonnummer 0493-671212.

- Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -