Verkeerskundige, 36 uur per week

Ben jij een (startende) verkeerskundige die graag in teamverband werkt maar ook prima in staat is om taken zelfstandig op te pakken? Ben jij in staat om goed te luisteren naar de wensen en behoeftes van onze inwoners en die mee te nemen in de verkeerskundige oplossingen die jij aandraagt? Wil je graag veel verantwoordelijkheid en ruimte om je verder te ontwikkelen?
Bekijk dan onze vacature:

Verkeerskundige

De gemeente Asten is een ambitieuze gemeente, gericht op ontwikkeling van mens en organisatie. Daarbij zoeken we actief de samenwerking op met de maatschappij om gezamenlijke opgaven doeltreffend aan te pakken. Dit vraagt om een omgevingsbewuste, flexibele en klantgerichte houding van ons als organisatie en van jou als potentiële medewerker van de gemeente Asten. Samen bepalen we het succes!

Wat ga je doen?

Je maakt samen met zes collega’s deel uit van het taakveld Openbare Werken-binnen en bent onderdeel van team Ruimte. Het taakveld bestaat uit groenspecialisten, civiel technici,  projectleiders en verkeerskundigen. Een senior collega verkeerskundige pakt de grote (strategische) verkeerskundige zaken op zoals de regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Jij gaat vooral aan de slag met de verkeerskundige vraagstukken en taken op lokaal niveau. De senior verkeerskundige kijkt waar nodig met je mee en ondersteunt je. Daarnaast heb je een aantal civieltechnische taken zoals het onderhouden van ons civieltechnische en groenbeheersysteem en het maken van ontwerpen, technische tekeningen en presentatietekeningen met behulp van Autocad. 

Je verkeerskundige taken nemen circa 75% van de tijd in beslag en bestaan uit:

 • Coördinatie en (laten) uitvoeren van gemeentelijk verkeersbeleid.
 • Advisering management en bestuur over lokale beleidsontwikkelingen op het vakgebied verkeer (o.a. inritten, landbouwverkeer, veiliger verkeersgedrag). Samengevat: ’klein’
 • verkeersbeleid. Dit kunnen ook enkele modules betreffen uit het Gemeentelijk Verkeer- en  Vervoersplan.
 • Advisering bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Advisering bij omgevingsvergunning- ontheffingsaanvragen, o.a. op inritten, afwikkeling en parkeernormen.
 • Advisering bij bestemmingsplanprocedures.
 • Opstellen verkeersbesluiten en gemandateerd om deze namens college van B&W te nemen.Deelname aan lokale project- en werkgroepen Verkeer.
 • Uitvoering geven aan lokale verkeersprojecten
 • Samenwerken met het basis- en voortgezet onderwijs aan verkeerseducatieve projecten.
 • Adviseren over en uitvoering geven aan beheerstechnische taken, o.a. op het gebied van wegmarkering- en bebakening en straatmeubilair.
 • Adviseren over beheer en onderhoud van wegen.
 • Toetsing van (tijdelijke) verkeersmaatregelen.
 • Zorg dragen over en verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van (tijdelijke) verkeersmaatregelen.
 • Meldingen en klachten over verkeer en parkeren afhandelen.
 • Burgerparticipatie / burgerinitiatieven behandelen.

Je overige taken zijn de volgende:

 • Bijhouden van het beheersysteem ‘OBSURV’ voor de openbare ruimte.
 • Civieltechnische ontwerpen en tekeningen maken voor de collega’s van m.n. team Ruimte en specifiek je eigen taakveld.
 • Projectleiders ondersteunen onder andere door mee te denken in technische oplossingen, opstellen van informatiebrieven, offertes aanvragen, inrichtingsschetsen en ontwerpen van infrastructurele oplossingen te bedenken en het maken van presentatietekeningen.

Wie ben jij?

Jij zet de klantvraag voorop en je kunt collega’s hierin meenemen. Je hebt minimaal een verkeerskundige opleiding op HBO niveau afgerond. Je kunt goed omgaan met Autocad en vindt het leuk om eigen ideeën en schetsen of die van collega’s om te zetten in inrichtingsschetsen en presentatietekeningen. Het is een pré als je al enkele jaren werkervaring hebt. Pas afgestudeerden worden ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.
Je werkt graag samen met collega’s uit verschillende disciplines. Je geniet van die samenwerking en bent gemotiveerd om met elkaar tot een optimaal resultaat te komen. Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied heen en stelt je flexibel op. Tegelijkertijd kan je ook prima zelfstandig aan zaken werken. Je speelt professioneel en situationeel in op klantvragen van bijvoorbeeld het college van b&w, een wethouder, een collega uit een ander team, een inwoner met een vraag of een bedrijf uit de gemeente met een verkeersprobleem.

Wat bieden we je?

 • Een functie waarin je ruimte krijgt, echt het verschil kunt maken en je volop kunt ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je een uitstekend salaris van maximaal € 4.008,- bruto per maand op fulltimebasis (max. schaal 9, cao gemeenten per 1 juli 2020). De functie is indicatief gewaardeerd in het HR21 normfunctieprofiel Medewerker Beleidsuitvoering II.
 • Daarnaast biedt de gemeente Asten de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, een gunstige ouderschapsverlofregeling, een Persoonsgebonden Budget van € 500,- bruto per jaar op basis van 36 uur en een Individueel Keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je bruto salaris.
 • Het betreft een structurele functie (start met een jaarcontract).

Enthousiast?

Stuur je sollicitatie en CV naar sollicitatie@asten.nl onder vermelding van ‘Verkeerskundige’. Je kunt reageren tot en met 16 augustus 2020. Met geschikte kandidaten gaan wij zo snel mogelijk in gesprek.

Meer informatie?

Nadere informatie over de functie en procedure kun je inwinnen bij  Sjoerd van Loon of Jessica Hanssen (P&O adviseurs) via telefoonnummer (0493)  671 212.