Leerlingenvervoer

  • Een fietskostenvergoeding, een vergoeding op basis van eigen vervoer, een vergoeding op basis van openbaar vervoer of taxivervoer.
  • Voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen.
  • Afstand tussen woning en school bedraagt ten minste 6 kilometer.
  • Voorwaarden staan in de Verordening Leerlingenvervoer.
  • Bekijk de toelichting voor meer informatie.
  • Afhankelijk van het schooltype en het inkomen van de ouders kan er bij taxivervoer om een eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Per brief krijgt u te horen hoe het vervoer wordt geregeld en hoe u de kosten kunt declareren.
  • U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag indienen.