Mantelzorgcompliment

  • Financiële blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers.
  • Aanvragen kan tussen 1 juni en 1 december 2021.
  • Als u in aanmerking komt voor het compliment, ontvangt u een brief en wordt het geldbedrag van maximaal € 100,- overgemaakt.
  • Voor alle mantelzorgers van zorgvragers in Asten.

Wie kan het aanvragen?

  • Iedere mantelzorger waarvan de zorgvrager in Asten woont.
  • Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving (partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis).
  • De mantelzorg wordt tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden verleend.


Wilt u dit niet via DigiD regelen, dan kunt u ook een aanvraagformulier downloaden (pdf, 526 kB)  of ophalen bij:

  • Sociaal Team Asten, Pastoor de Kleijnhof 21.
  • Klant Contact Centrum gemeente Asten, Koningsplein 3.

Vragenlijst mantelzorg

Zorgt u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. 

Uw wensen en ervaringen doen er toe.
Veel mantelzorgers zorgen met liefde en vanzelfsprekendheid voor hun naaste, maar het kan ook zwaar zijn. De gemeente Asten helpt graag om te voorkomen dat u als mantelzorger overbelast raakt. In opdracht van de gemeente Asten onderzoekt MantelzorgNL of het aanbod aan mantelzorgondersteuning aansluitend is en waar ruimte is voor verbetering. 

Invullen digitale vragenlijst
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Wij zien uw reactie graag tegemoet! Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens en blijft u anoniem.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Sociaal Team Asten, 0493-671234.