Discriminatie & uitsluiting

Toen George Floyd op 25 mei 2020 in de Verenigde Staten om het leven kwam door politiegeweld, vonden er wereldwijd protesten plaats tegen discriminatie en ongelijkheid. Dit was een katalysator in de al lopende maatschappelijke discussies over uitsluiting en achterstelling van groepen of personen omwille van hun ras, religie, seksuele voorkeur, handicap etc. Zo ook in Asten waar raadsleden zich de vraag stelden hoe dat in onze gemeente zit. Is hier ook sprake van discriminatie of uitsluiting van groepen of individuen op basis van bovengenoemde kenmerken? In september 2020 is hierover een TIP enquête uitgezet.

Resultaten van de TIP enquête

Thema-avond raad

Op woensdag 29 september 2021 vond een speciale themabijeenkomst plaats in de aula van het Varendonckcollege.

Samenvatting resultaten enquête

Tekstversie Samenvatting resultaten enquête