Bestrijding plaagdieren

  • De gemeente bestrijdt plaagdieren zoals ratten, muizen en wespen alléén op gemeentegrond
  • Deze kunt u online doorgeven

Melding aanwezigheid ratten

Processierupsen

  • In de zomermaanden bestrijdt de gemeente processierupsen actief
  • Vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken
  • Als u processierupsen ziet, meldt u dit online

Wespennest

  • Hebt u last van een wespennest in het openbaar gebied, meld dit online
  • Bevindt het wespennest zich op uw eigen grond? Schakelt u zelf een bestrijder in