Bestrijding plaagdieren

 • De gemeente bestrijdt plaagdieren zoals ratten, muizen en wespen alléén op gemeentegrond.
 • Deze kunt u online doorgeven

Processierupsen

 • De gemeente heeft in het voorjaar de processierups bestreden, vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken.
 • Door het explosief aantal gestegen processierupsen is het onmogelijk om in heel de gemeente Asten de rupsen te bestrijden.
 • Momenteel wordt alleen op maatschappelijke locaties als scholen, kinderdagverblijven en het zwembad de rups bestreden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Nest vlak bij uw huis? Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Zo voorkomt u dat de haren in huis terecht komen.
 • Draag bedekkende kleding zo voorkomt u dat uw huid in contact komt met de haren
 • Heeft u in uw eigen boom ook een nest zitten? U kunt voorzichtig lijmspray of haarlak spuiten op het nest. Hierdoor blijven de haren van de rupsen aan elkaar plakken en wordt de overlast minder. Let op met het benaderen van het nest! Draag beschermende kleding, bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en zorg dat uw huid niet in contact komt met de haren van de rupsen
 • Breng nestkastjes aan in uw tuin voor o.a. de koolmees, pimpelmees en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenprocessierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering van de rupsenoverlast

Meer informatie

Voor meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD in uw regio en op de websites www.vlinderstichting.nl en www.oakie.info.

Wespennest

 • Hebt u last van een wespennest in het openbaar gebied, meld dit online.
 • Bevindt het wespennest zich op uw eigen grond? Schakelt u zelf een bestrijder in.

Melding aanwezigheid ratten

Vleermuizen of Steenmarters

 • Hebt u last van vleermuizen of steenmarters of hebt u een vleermuis gevonden? Neem contact op met de gemeente.
 • Wij brengen u in contact met een deskundige vrijwilliger van het Meldingsnetwerk Vleermuizen en Steenmarters. De vrijwilligers helpen u èn de dieren met informatie en praktische tips.

Heeft u een andere melding of klacht?