Bomen kappen

  • Bekijk de beslisboom (pdf, 20 kB)  om na te gaan of u een vergunning nodig hebt
  • Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen (pdf, 11.877 kB)  staat, vraagt u altijd een vergunning aan
  • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket
  • De gemeente mag niet voor alle bomen buiten de bebouwde kom kapregels maken. Er zijn uitzonderingen (pdf, 49 kB)