Briefadres

 • Als u geen vast adres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres.
 • Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Afspraak maken

 • Bel eerst voor meer informatie naar: telefoonnummer (0493) 671 212.
 • Een medewerker bespreekt met u of in aanmerking kunt komen voor een (tijdelijk) briefadres.
 • Komt u voor een briefadres in aanmerking? Dan maakt u met de medewerker een afspraak.
 • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.
 • Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.
 • Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Goed om te weten

 • In de beleidsregels kunt u de voorwaarden nalezen, waaraan u moet voldoen om een briefadres te krijgen.
 • Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.
 • De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever.
 • De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan brieven, belastingformulieren, een stempas, een dagvaarding enzovoort.

Wie kan een briefadres aanvragen?

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen of die geen woonadres heeft).
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die persoon.
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder.
 • Daarnaast kan elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk machtigt een aanvraag doen en het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Meenemen

 • Legitimatiebewijs aanvrager.
 • Legitimatiebewijs hoofdbewoner briefadres.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Kijk hiervoor naar de checklist bewijsstukken  (pdf, 36 kB) aanvraag briefadres.