Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan aanvraag voor een briefadres indienen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

U kunt een briefadres aanvragen als u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, woonachtig bent in een instelling of strafinrichting. Hiervoor maakt u een afspraak. In bepaalde gevallen kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit. In de beleidsregels kunt u de voorwaarden nalezen, waaraan u moet voldoen om een briefadres te krijgen.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Afspraak maken

U dient het briefadres aan te vragen in de gemeente waar de briefadresgever woonachtig is.U kunt alleen in persoon en samen met de briefadresgever aan de balie van het gemeentehuis een aanvraag voor briefadres indienen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.  

Meenemen

U dient het volgende mee te nemen naar de afspraak:

  • Legitimatiebewijs aanvrager
  • Legitimatiebewijs hoofdbewoner briefadres
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Kijk hiervoor naar de checklist bewijsstukken  (pdf, 36 kB) aanvraag briefadres