Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan aanvraag voor een briefadres indienen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

U kunt een briefadres aanvragen als u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, woonachtig bent in een instelling of strafinrichting. Hiervoor maakt u een afspraak. In bepaalde gevallen kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit. In de beleidsregels kunt u de voorwaarden nalezen, waaraan u moet voldoen om een briefadres te krijgen.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Afspraak maken

U dient het briefadres aan te vragen in de gemeente waar de briefadresgever woonachtig is. U kunt alleen in persoon en samen met de briefadresgever aan de balie van het gemeentehuis een aanvraag voor briefadres indienen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.  

Meenemen

U dient het volgende mee te nemen naar de afspraak:

  • Legitimatiebewijs aanvrager
  • Legitimatiebewijs hoofdbewoner briefadres
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Kijk hiervoor naar de checklist bewijsstukken  (pdf, 36 kB) aanvraag briefadres