Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u informatie over het Coronavirus. Alle informatie is afkomstig van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeente Asten.

Geldende coronamaatregelen

01-12-2020: Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht

Vanaf 1 december geldt de ''Tijdelijke wet maatregelen COVID-19''. Daarom wordt de regionale noodverordening (van 18 november 2020) ingetrokken vanaf 1 december 2020.

Bekijk ook:

Coronamaatregelen in beeld

Covid-19 information in English

Financiële steun

Algemeen

Door de coronacrisis kunt u als ondernemer, zzp-er, inwoner, vereniging of maatschappelijke instelling te maken krijgen met financiële nood.
De gemeente Asten ontvangt veel vragen en verzoeken die gaan over financiële ondersteuning en over restitutie of kwijtschelding van kosten. Het gaat bijvoorbeeld over leges, huur, belastingen, subsidies en om andere verzoeken om financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 

Wat doet het Rijk?

 • Vanuit het Rijk zijn een aantal financiële regelingen getroffen.
 • TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)
 • TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren oftewel de ‘4.000 euro’ regeling).
 • Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar het overzicht financiële regelingen op de website van de rijksoverheid.

Wat doet de gemeente Asten?

 • Natuurlijk begrijpen wij de zorgen en bieden ook graag een passende oplossing.
 • Het is wel van belang dat we dit zorgvuldig doen.
 • Binnen onze Veiligheidsregio is met de 21 gemeenten afgesproken om één uniforme lijn te hanteren:
  • We verlenen uitstel van betaling tot 1 juni 2020 en gaan geen facturen innen tot dat moment.
  • We verlenen dus nu (nog) geen restitutie / kwijtschelding. We doen dit mede op advies vanuit branche/belangen organisaties om te voorkomen dat u uw aanspraak op bestaande Rijksregelingen misloopt.
  • Over de periode na 1 juni 2020 wachten we op meer duidelijkheid van de uitwerking van de regelingen vanuit Rijk / Veiligheidsregio.

Rijksmaatregelen

De coronacrisis raakt ons allemaal. Individueel en gezamenlijk nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo ook de overheid. De Rijksoverheid heeft reeds een aantal maatregelen genomen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen compensatie te bieden, door regelingen zoals bijvoorbeeld de TOZO en de NOW. Een nieuwe regeling speciaal voor amateursportverenigingen, de zogenaamde TASO regeling, is op 15 juli j.l. in werking getreden.

Lokale compensatiemaatregelen

Ook vanuit de gemeente Asten is grote behoefte om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen (financiële) compensatie en steun te bieden voor de impact die de Coronacrisis veroorzaakt. Compensatie kan echter niet zomaar, maar is aan veel landelijke- en internationale regels gebonden. Daarnaast speelt de eigen financiële situatie van de gemeente Asten een rol in de mogelijkheden die er zijn. 

Raadsvergadering 7 juli 2020

In de raadsvergadering van 7 juli j.l. is de ‘Financiële analyse 2020 & Coronacrisis’ besproken. De gemeenteraad van Asten heeft besloten om extra lokale compensatiemaatregelen te treffen. Deze zijn afgeleid van de bestaande rol van de gemeente Asten op het gebied van verhuur van maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke heffingen en subsidieverlening.

De gemeente Asten gaat het volgende compenseren:

 • Verenigingen die gebruik maken van de sportvelden in Heusden, Ommel, Asten, van de gymzaal aan de Schoolstraat en van sportcomplex de Schop betalen daarvoor huur. In de periode half maart tot 1 juli 2020 konden de velden, de gym/sportzalen en het zwembad niet gebruikt worden. Daarom hoeft deze huur niet betaald te worden.
 • Horeca ondernemers betalen huur voor de gemeentegrond die ze gebruiken voor hun terras. In de periode half maart tot 1 juni 2020 mochten de terrassen niet open. Voor deze periode hoeft daarom geen huur betaald te worden. Daarnaast is de extra gemeentegrond voor het ‘1.5 m terras’ gratis in gebruik.  
 • Leges voor een evenement wat niet door kon gaan. Deze betaalde leges worden terugbetaald aan de organisatoren van het betreffende evenement. 
 • Marktgelden voor een markt waar je niet mocht staan. Dit betreft de non-food sector die een aantal weken niet op de markt mochten staan. Zij krijgen de betaalde marktgelden terug. 
 • Minder streng toepassen van de subsidievoorwaarden in 2020 voor de standaard subsidies aan vrijwillige- en professionele organisaties. 

Financieel en niet-financieel, TIP-enquête

Bij compensatie gaat het niet alleen om geld. Meedenken, faciliteren en denken in creatieve oplossingen samen met u vanuit het gedachtengoed van de Toekomstagenda Asten 2030 – Vitale democratie is ook van groot belang. 
De resultaten van de TIP-enquête over de impact van de coronacrisis voor de Astense inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen geven daar tal van aanknopingspunten voor. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Gevolgen in kaart brengen

 • De gemeente Asten brengt ondertussen in kaart wat de financiële gevolgen zijn van mogelijke aanvullende maatregelen die we als gemeente Asten kunnen treffen met inachtneming van de landelijke- en regionale lijn.
 • Zo gauw wij daar meer duidelijkheid over hebben zullen wij daar over communiceren.

Heeft u nog vragen?

 • U kunt altijd contact opnemen met ons KCC via e-mail of telefoonnummer (0493) 671 212.

Afspraak bij de gemeente

Hebt u een afspraak of wilt u een afspraak maken?

Wijzigingen in dienstverlening

 • Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Asten vanuit huis wanneer dat mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor de dienstverlening aan u.
 • Stel uw vraag per e-mail
  • Wanneer u naar het gemeentehuis belt, kan het zijn dat het wat langer duurt voordat u een medewerker van het KlantContactCentrum aan de lijn krijgt.
  • U kunt uw vraag ook via e-mail stellen: kcc@asten.nl.
  • Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
 • De avondopenstelling op woensdag komt voorlopig te vervallen.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente.

 • Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken.
 • Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent.
 • Heeft u een afspraak die niet kan wachten en ervaart u klachten? Neem dan telefonisch contact op.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de website van de Rijksoverheid.