Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u informatie over het Coronavirus. Alle informatie is afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Rijksoverheid en de gemeente Asten.

Nieuws

29-05-2020: Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is.

26-05-2020: Voorwaarden en richtlijnen horeca

19-05-2020: Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Coronamaatregelen in beeld

06-05-2020: Besluit week- en dagmarkten

Met ingang van 6 mei 2020 is het besluit week- en dagmarkten van kracht geworden.

23-04-2020: Informatie over georganiseerd buiten sporten jeugd

 • Kijk voor actuele landelijke informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Houd ook de website van uw eigen sportbond in de gaten, want deze zijn ook bezig met het opstellen van handreikingen.
 • Binnen de gemeente Asten zijn we hier ook volop mee bezig.
 • De nieuwe maatregelen gaan volgende week 29 april in. Die tijd wordt door alle partijen gebruikt om het een en ander goed te regelen.

Covid-19 information in English

Antwoorden op financiële vragen

Algemeen

Door de coronacrisis kunt u als ondernemer, zzp-er, inwoner, vereniging of maatschappelijke instelling te maken krijgen met financiële nood.
De gemeente Asten ontvangt veel vragen en verzoeken die gaan over financiële ondersteuning en over restitutie of kwijtschelding van kosten. Het gaat bijvoorbeeld over leges, huur, belastingen, subsidies en om andere verzoeken om financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 

Wat doet het Rijk?

 • Vanuit het Rijk zijn een aantal financiële regelingen getroffen.
 • TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)
 • TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren oftewel de ‘4.000 euro’ regeling).
 • Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Wat doet de gemeente Asten?

 • Natuurlijk begrijpen wij de zorgen en bieden ook graag een passende oplossing.
 • Het is wel van belang dat we dit zorgvuldig doen.
 • Binnen onze Veiligheidsregio is met de 21 gemeenten afgesproken om één uniforme lijn te hanteren:
  • We verlenen uitstel van betaling tot 1 juni 2020 en gaan geen facturen innen tot dat moment.
  • We verlenen dus nu (nog) geen restitutie / kwijtschelding. We doen dit mede op advies vanuit branche/belangen organisaties om te voorkomen dat u uw aanspraak op bestaande Rijksregelingen misloopt.
  • Over de periode na 1 juni 2020 wachten we op meer duidelijkheid van de uitwerking van de regelingen vanuit Rijk / Veiligheidsregio.

Gevolgen in kaart brengen

 • De gemeente Asten brengt ondertussen in kaart wat de financiële gevolgen zijn van mogelijke aanvullende maatregelen die we als gemeente Asten kunnen treffen met inachtneming van de landelijke- en regionale lijn.
 • Zo gauw wij daar meer duidelijkheid over hebben zullen wij daar over communiceren.

Heeft u nog vragen?

 • U kunt altijd contact opnemen met ons KCC via e-mail of telefoonnummer (0493) 671 212.

Dienstverlening gemeente Asten

Hebt u een afspraak of wilt u een afspraak maken?

Wijzigingen in dienstverlening

 • Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Asten vanuit huis wanneer dat mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor de dienstverlening aan u.
 • Stel uw vraag per e-mail
  • Wanneer u naar het gemeentehuis belt, kan het zijn dat het wat langer duurt voordat u een medewerker van het KlantContactCentrum aan de lijn krijgt.
  • U kunt uw vraag ook via e-mail stellen: kcc@asten.nl.
  • Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
 • De avondopenstelling op woensdag komt voorlopig te vervallen.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente.

 • Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken.
 • Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent.
 • Heeft u een afspraak die niet kan wachten en ervaart u klachten? Neem dan telefonisch contact op.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de website van de Rijksoverheid.

Overige (regionale) informatie

Aangepaste tweewekelijkse markt

 • De tweewekelijkse markt op woensdag gaat in aangepaste vorm door.
 • Er staan alleen kramen met etenswaren.
 • In verband met het coronavirus gelden de volgende regels:
  • U kunt alleen eten afhalen bij de kramen.
  • Producten worden in verpakte vorm verkocht.
  • De producten mogen niet bij de kraam worden opgegeten/opgedronken.
 • Verder gelden ook hier de algemene richtlijnen:
  • Blijf thuis als u niet fit bent
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Betaal bij voorkeur contactloos

Praatje met een maatje (Onis welzijn)

Onis Welzijn stelt vanaf maandag 16 maart 2020 een telefoonlijn open voor mensen in isolement die even een praatje willen maken. Het gaat om een tijdelijke lijn, die opengesteld wordt in de periode dat er veel activiteiten wegvallen door het Coronavirus en mensen minder bij elkaar op bezoek gaan. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die nu tijdens de Coronacrisis (nog) minder contacten hebben en toch even een praatje willen maken.

Het telefoonnummer is vanaf vrijdag 20 maart elke dag bereikbaar van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus maar voor een praatje over alledaagse zaken, om je hart te luchten en even contact te hebben met iemand anders. 

Praatje met een maatje

 • Bel op maandag tot en met donderdag van 10.00 – 14.00 uur:  tel. (0493) 441 233.
 • Vanaf vrijdag 20 maart van maandag tot en met zondag van 10.00 - 20.00 uur
 • Bekijk ook het filmpje 'Praatje met een maatje'

Algemene informatie

Coronavirus in makkelijke taal

Vragen en informatie

 

Protocol RIVM en GGD

 • Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
 • Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg.
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Wat moet u doen als u klachten hebt?

 • Hebt u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of hebt u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond?
  • Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
 • Hebt u geen koorts maar voel u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen.
  • Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.
  • Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Hebt u nog vragen?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
 • Bel de GGD op 088 0031 111.
  • De GGD krijgt veel vragen.
  • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op de website van het RIVM te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
  • Vragen van artsen krijgen voorrang.