Inclusie: Discriminatie & uitsluiting

Een jaar geleden kwam op 25 mei in de Verenigde Staten George Floyd om het leven door politiegeweld. Wereldwijd vonden er protesten plaats tegen discriminatie en ongelijkheid. Dit was een katalysator in de al lopende maatschappelijke discussies over uitsluiting en achterstelling van groepen of personen omwille van hun ras, religie, seksuele voorkeur, handicap etc. Zo ook in Asten waar raadsleden zich de vraag stelden hoe dat in onze gemeente zit. Is hier ook sprake van discriminatie of uitsluiting van groepen of individuen op basis van bovengenoemde kenmerken? In september 2020 is hierover een TIP enquête uitgezet.

Resultaten van de TIP enquête

Thema-avond raad

Op woensdag 29 september 2021 vond een speciale themabijeenkomst plaats in de aula van het Varendonckcollege.

Samenvatting resultaten enquête
 

Tekstversie Samenvatting resultaten enquête