Starterslening

  • Als u een huis wilt kopen maar de hypotheek is te hoog
  • Hieraan zijn voorwaarden (pdf, 55 kB)  verbonden 
  • De gemeente mag een beperkte hoeveelheid startersleningen uitgeven, daarom toetsen we uw aanvraag

Aanvragen

  • U stuurt een door partijen getekende koop- of koop-/aannemingsovereenkomst en een kopie van het legitimatiebewijs van de koper(s) toe
  • Hierna ontvangt u een aanvraagformulier van de gemeente. Vul dit formulier in overleg met uw financieel adviseur in
  • Stuur de aanvraag naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Toch geen starterslening

  • Neem in de Koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op specifiek voor de starterslening. Zo kunt u onder de koop uitkomen als u de starterslening niet (tijdig) kunt krijgen

Bekijk ook