Starterslening

 • Als u een huis wilt kopen maar de hypotheek is te hoog
 • De gemeente mag een beperkte hoeveelheid startersleningen uitgeven, daarom toetsen we uw aanvraag

Voorwaarden

De starterslening op basis van de verordening starterslening 2021 geldt vanaf 6 juli 2021. Met een starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief de bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen.

 • U (en uw eventuele medeaanvrager) bent meerderjarig;
 • U (of indien sprake is van twee aanvragers, één van beide) bent jonger dan 36 jaar;
 • Het is uw eerste koopwoning;
 • U koopt een (nieuw te bouwen) woning in de gemeente Asten;
 • De maximale koop(/-aanneem)som voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning mogen niet hoger zijn dan € 250.000,- inclusief verbeterkosten en meerwerk.
 • U maakt geen gebruik van Koopsubsidie Bezit Eigen Huis of andere financiële regelingen of kortingen;
 • Uw hypotheek is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie;
 • De benodigde starterslening bedraagt maximaal € 30.000,- voor een bestaande woning of maximaal 20% van de koop-/aanneemsom (inclusief meerwerk) voor een nieuwbouwwoning;
 • U moet zelf in de woning gaan wonen.

Aanvragen

 • U stuurt een door partijen getekende koop- of koop-/aannemingsovereenkomst en een kopie van het legitimatiebewijs van de koper(s) toe
 • Hierna ontvangt u een aanvraagformulier van de gemeente. Vul dit formulier in overleg met uw financieel adviseur in
 • Stuur de aanvraag naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Toch geen starterslening

 • Neem in de Koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op specifiek voor de starterslening. Zo kunt u onder de koop uitkomen als u de starterslening niet (tijdig) kunt krijgen

Bekijk ook