Stoken

 • Voor het stoken van vuur hebt u een ontheffing nodig.
 • Een ontheffing dient u zes weken voor het stoken aan te vragen.
 • Met een ontheffing mag u alleen stoken op terreinen buiten de bebouwde kom.
 • Stoken mag alleen in de stookperiode maart/april of november/december.
 • U doet minstens 24 uur voor het stoken een melding bij de gemeente.
 • De brandstapel moet minimaal 50 meter van bebouwing, brandbare objecten en de openbare weg zijn en minimaal 100 meter van natuurgebieden.
 • Stoken is verboden op zon- en feestdagen.
 • Bij felle wind en bij zeer grote droogte mag u geen gebruik maken van een ontheffing. U dient te checken op natuurbrandrisico.nl welke fase van kracht is binnen deze regio. Wanneer natuurbrandrisico fase 2 van kracht is mag er niet gestookt worden. Aanwijzingen van politie/brandweer en toezichthouders van de gemeente moeten direct worden opgevolgd. 
 • Als er een stookverbod geldt, mag u geen gebruik maken van de ontheffing en dus niet stoken.
 • Alle voorwaarden en regels staan in het stookbeleid (pdf, 107 kB) .

Kampvuur

 • Kampvuren en sfeervuren vallen niet onder het stookbeleid (tot doel om snoeihout te verbranden). Hiervoor is geen ontheffing noodzakelijk.
 • Op een vaste stookplaats is een kampvuur toegestaan mits het houden van een kampvuur in verenigingsverband plaatsvindt.
 • In het kader van veiligheid dient u minimaal 24 voor aanvang van het kampvuur, hiervan melding te doen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Asten.
 • Bij felle wind en zeer grote droogte mag u geen kampvuur organiseren. U dient te checken op natuurbrandrisico.nl welke fase van kracht is binnen deze regio. Wanneer natuurbrandrisico fase 2 van kracht is mag er geen kampvuur gehouden worden.
 • Aanwijzingen van politie/brandweer en toezichthouders van de gemeente moeten direct worden opgevolgd.

Kosten

2022: € 63,35 per stookperiode