Stoken

  • Voor het stoken van vuur hebt u een ontheffing nodig
  • Met een ontheffing mag u alleen stoken op terreinen buiten de bebouwde kom 
  • Stoken mag alleen in de stookperiode maart/april of november/december
  • U doet minstens 24 uur voor het stoken een melding bij de gemeente
  • De brandstapel moet minimaal 50 meter van bebouwing, brandbare objecten en de openbare weg zijn en minimaal 100 meter van natuurgebieden
  • Stoken is verboden op zon- en feestdagen
  • Als er een stookverbod geldt, mag u geen gebruik maken van de ontheffing en dus niet stoken
  • Alle voorwaarden en regels staan in het stookbeleid (PDF, 85 kB) 

Kosten

€ 57,70