Stoken

  • Voor het stoken van vuur hebt u een ontheffing nodig.
  • Met een ontheffing mag u alleen stoken op terreinen buiten de bebouwde kom.
  • Stoken mag alleen in de stookperiode maart/april of november/december.
  • U doet minstens 24 uur voor het stoken een melding bij de gemeente.
  • De brandstapel moet minimaal 50 meter van bebouwing, brandbare objecten en de openbare weg zijn en minimaal 100 meter van natuurgebieden.
  • Stoken is verboden op zon- en feestdagen.
  • Als er een stookverbod geldt, mag u geen gebruik maken van de ontheffing en dus niet stoken.
  • Alle voorwaarden en regels staan in het stookbeleid. (pdf, 85 kB) 

Kosten

€ 60,15 per stookperiode