Strooien

  • Bij sneeuw of dreigende gladheid strooit de gemeente de doorgaande wegen en fietspaden
  • De gemeente zorgt voor bereikbaarheid van openbare gebouwen
  • De gemeente strooit niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken

Strooien in fases

  • Eerst worden de wegen met een belangrijke verkeersfunctie en de wegen waar veel voorzieningen en schoolroutes liggen geveegd. Bekijk de strooiroute fase 1 (pdf, 1.886 kB) 
  • Afhankelijk van de weersomstandigheden worden andere veel gebruikte wegen en bijzondere locaties gestrooid. Bekijk de strooiroute fase 2 (pdf, 71 kB) 
  • Duurt de gladheid langer dan 3 dagen, dan strooit de gemeente zoveel mogelijk andere straten