Veelgestelde vragen NL-Alert

Tijdens een ramp of crisis wordt NL-Alert ingezet om burgers te alarmeren. Naar aanleiding van het verspreiden van NL-Alert berichten, hebben burgers regelmatig vragen. Hieronder staan de veelgestelde vragen en antwoorden gebundeld.

Wat is NL-Alert?

Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

Wanneer ontvang ik een NL-Alert?

NL-Alert is een middel dat kan worden ingezet bij een noodsituatie die levens- of gezondheidsbedreigend is. Bijvoorbeeld tijdens een grote brand, een terroristische aanslag, een gaslekkage of noodweer.

Per situatie wordt een inschatting gemaakt of een NL-Alert een passend middel is. Er zijn ook andere manieren om burgers te alarmeren, bijvoorbeeld sirenes, de regionale calamiteitenzender en sociale media. Of er tijdens een incident gebruik gemaakt wordt van een NL-Alert, is afhankelijk van diverse factoren. Onder andere van:

  • het soort incident
  • het tijdstip
  • de locatie (bv. buitengebied)
  • of het voor jou nodig is om actie te ondernemen/je iets moet doen om jezelf in veiligheid te brengen.

Wie bepaalt of er een NL-Alert wordt verstuurd?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de inzet van NL-Alert in zijn of haar gemeente. Vaak wordt NL-Alert ingezet door veiligheidsregio’s; dit zijn samenwerkingsverbanden van gemeente, politie, brandweer en medische hulp bij rampen en crises. De hoogst operationeel leidinggevende tijdens het incident bepaalt namens de overheid of er een NL-Alert uit gaat.

Hoe wordt bepaald of ik een NL-Alert ontvang?

Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het bericht ontvangen moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een cirkel getrokken die het getroffen gebied omvat. De zendmasten in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit.

Ik heb een NL-Alert ontvangen. Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?

De zendmasten in het gebied waarin mensen een NL-Alert moeten ontvangen, bereiken alle telefoons in het zendgebied. Dat staat los van het telefoonnummer. Wij gebruiken geen telefoonnummers en houden geen registratie bij van telefoonnummers.

Waarom heb ik een NL-Alert ontvangen, terwijl het incident niet bij mij in de buurt was?

Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het bericht ontvangen moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een cirkel getrokken die het getroffen gebied omvat. De zendmasten in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit. Door de reikwijdte van de zendmasten is het gebied waarin het bericht wordt ontvangen altijd groter dan noodzakelijk. Hierdoor kan het zijn dat je een NL-Alert hebt ontvangen, terwijl het incident niet in jouw buurt plaatsvond.
Andere redenen kunnen zijn:

  • Van sommige zendmasten is het zendsignaal heel sterk. Dit kan afhankelijk van de weersomstandigheden wel 10 kilometer ver dragen.
  • Wanneer je op een eerder moment in het zendgebied bent geweest, kan het zijn dat je bij thuiskomst nog verbonden was met de zendmast uit dat gebied waardoor je een NL-Alert ontvangt terwijl je het gebied al verlaten hebt.

Waarom heb ik wel een NL-Alert ontvangen, maar mijn partner die naast mij op de bank zit niet?

Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals verschil in provider (verschillende zendmasten) of verschil in telefoon (wel/niet geschikt om NL-Alerts te ontvangen).

Waarom heb ik wel een NL-Alert gekregen, maar gaat de sirene niet af?

Per situatie wordt afgewogen welk alarmeringsmiddel het best past. Bij de sirene, is de boodschap altijd: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de calamiteitenzender.
Bij bepaalde omstandigheden kan een ander advies gelden. In dat geval gaan de sirenes niet af en wordt het advies via een NL-Alert aan burgers gegeven.

Ik heb geen NL-Alert ontvangen, maar het incident was wel in mijn buurt. Hoe kan dat?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat jouw telefoon rond het tijdstip van verzending uit stond, omdat je niet in het verzendgebied was, omdat je op dat moment slecht bereik had of omdat je in gesprek was.
Ook is het mogelijk dat je ergens anders bent geweest en op het moment van thuiskomst nog verbonden was met een zendmast in een gebied dat niet geselecteerd is om de NL-Alert uit te zenden. Het kan ook zo zijn dat je jouw telefoon nog niet hebt ingesteld om NL-Alert te kunnen ontvangen. Wil je dit alsnog doen? Ga dan naar de website Crisis.nl voor een instructie.

Ik bevind me in rook, maar ik heb geen NL-Alert ontvangen. Loop ik nu gevaar om blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen?

Rook is altijd gevaarlijk, maar het gezondheidsrisico hangt samen met de samenstelling van de stoffen in de rook en de hoeveelheid rook die je hebt ingeademd. Rook inademen kan onder meer leiden tot brandende ogen, een geïrriteerde neusholte of geïrriteerde keel en luchtwegen. Hierdoor kunnen de ogen gaan tranen en kun je gaan hoesten. Als je deze klachten niet hebt gehad, kun je ervan uitgaan dat je geen letsel hebt opgelopen. Meer informatie vind je op www.blijfuitderook.nl/home.

Ik heb geen NL-Alert ontvangen waarin staat dat de noodsituatie voorbij is. Hoe kan ik weten dat een NL-Alert is ingetrokken?

Het versturen van een eindbericht via NL-Alert kan verwarrend zijn. Er bestaat namelijk een kans dat mensen in een bepaald gebied een ‘afmeld-alert’ zouden ontvangen terwijl ze eerdere berichten niet ontvingen omdat ze toen niet in dat gebied waren. Dat roept vragen op. Daarnaast willen we mensen niet opnieuw 'lastig vallen' met een bericht. NL-Alert is immers een alarmeringsmiddel, geen informatiemiddel. We willen dit alarmeringsmiddel alleen gebruiken in geval van nood, dus wanneer er een incident plaatsvindt waarbij bewoners iets juist wel of niet moeten doen. Nadere informatie over een incident -dus ook als de situatie weer onder controle is- is altijd te vinden op de website van de getroffen gemeente.