Verhuizen naar Nederland

Korter dan 4 maanden

Langer dan 4 maanden

 • Verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich, binnen 5 dagen, persoonlijk inschrijven bij de gemeente.
 • Heeft u een partner en/of kinderen? Dan moeten zij mee komen naar de afspraak.
 • Maak telefonisch een afspraak via (0493) 671 212.

Rechtmatig verblijf

 • Inschrijven bij de gemeente kan alleen als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf en geldt voor deze personen:
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie, van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
 • Heeft u bovenstaande niet? Kijk dan op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) wat u moet doen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • Kopie koopcontract of huurcontract van eigenaar/verhuurder.
 • Geen contract? Neem dan een schriftelijke toestemming van de verhuurder/eigenaar (pdf, 46 kB)  van de woning mee.
 • Een kopie legitimatiebewijs van de eigenaar/verhuurder.
 • Uw geboorteakte internationaal of vertaald.
 • Andere documenten uit het buitenland, zoals een huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Meer informatie krijgt u tijdens de afspraak.
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.

Termijn inschrijving

 • Uw aangifte wordt binnen 4 weken na de afspraak verwerkt.
 • U ontvangt een bevestiging per post zodra u bent ingeschreven.
 • Hierbij zit een persoonslijst waarop uw burgerservicenummer (BSN) staat.