Veelgestelde vragen over de energietoeslag

A. Algemeen

 • 1. Waarvoor is de energietoeslag bedoeld? 
  • De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u de energietoeslag ontvangen, omdat u een laag inkomen heeft.
    
 • 2. Hoe hoog is de eenmalige energietoeslag?
  • De energietoeslag is eenmalig en bedraagt oorspronkelijk 800 euro. Het Rijk heeft echter begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van € 800,- wordt verhoogd met € 500,- waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal € 1300,- bedraagt. 
    
  • Wat betekent dit voor u?

   U heeft uw eenmalige energietoeslag al ontvangen?
   Dan hoeft u niets te doen. De verhoging van € 500,- wordt in de laatste week van oktober 2022 vanzelf op uw bankrekening gestort. U ontvangt hierover nog een brief.

  • U heeft een aanvraag ingediend voor de eenmalige energietoeslag, maar nog geen betaling ontvangen? 
   U hoeft geen extra aanvraag in te dienen. Wanneer u voor 1 oktober 2022 een betaling van € 800,- ontvangt, wordt het bedrag van €500,- automatisch aan u betaald in de laatste week van oktober 2022.
   Als u na 1 oktober 2022 de betaling gaat ontvangen, dan maken we een bedrag van € 1300,- over op uw rekening.

 • 3. Telt de energietoeslag mee als inkomen? 
  • Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget) die u van de belastingdienst ontvangt. Ook is de eenmalige energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject, hoeft de eenmalige energietoeslag niet naar de boedelrekening worden overgemaakt.
    
 • 4. Ik ben jonger dan 21 jaar. Kan ik dan ook een aanvraag doen?
  • Ja. Voorwaarde voor een toekenning is dat u zelfstandig woont en hoofdbewoner bent van het huishouden. U bent hoofdbewoner als u een contract heeft met een energieleverancier en dus energiekosten betaalt. Daarvan vragen we een bewijsstuk. Voor overige voorwaarden zie onder B2.
    
 • 5. Waarom is er een handtekening van de partner nodig?
  • De toeslag is gebaseerd op de Participatiewet. De voorwaarden die daar gelden, gelden ook hier. Dat betekent dat de aanvraag ondertekend moet worden beide partners. Dat zijn gehuwden of daaraan gelijkgestelden (samenwonend).
    
 • 6. Wanneer krijg ik bericht?
  • Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld (inclusief ondertekening) en de gevraagde bewijsstukken (zie onder B3) heeft ingeleverd, krijgt u zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 8 weken, bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Dan duurt de afhandeling van de aanvraag langer. Het is daarom belangrijk dat uw aanvraag volledig (met de gevraagde bewijsstukken) wordt ingeleverd. 
    
 • 7. Nog vragen over de eenmalige energietoeslag?
  • Lees eerst goed deze toelichting door of uw vraag erbij staat. Heeft u daarna nog vragen over de eenmalige energietoeslag? Neem dan telefonisch contact op met Minimaregelingen Peelgemeenten, telefoonnummer 088-501 33 00 (keuze 3). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een email sturen naar mp@peelgemeenten.nl

B. Voorwaarden voor recht op energietoeslag

 • 1. Wanneer heb je zeker géén recht op een toeslag?
  • U ontvangt de eenmalige energietoeslag niet als u:
   -    In een (zorg)instelling of opvanghuis woont; 
   -    Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft. 
    
 • 2. Hoe kan ik zelf controleren of ik recht heb op een energietoeslag?
  Er zijn 3 voorwaarden: 
  1.    U moet ingeschreven staan bij de gemeente.
  2.    U bent hoofdbewoner van het huishouden en heeft een contract met de energieleverancier. U betaalt maandelijks de voorschotten van gas/elektriciteit. Per huishouden is er één keer recht op de eenmalige energietoeslag.
  3.    Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld-  is lager dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen (alleen, gehuwd enz.) in de onderstaande tabellen.
Jongeren tot 21 jaar zonder kinderenMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande 18 t/m 20 jaar€ 310,10
Gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar€ 620,21
Gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21+€1.207,31 
Jongeren tot 21 jaar met kinderenMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande 18 t/m 20 jaar€ 310,10
Gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar€ 979,09
Gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21+€ 1.566,19
  Van 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijdMaximaal netto inkomen per maand
  Alleenstaande€ 1.256,08
  Alleenstaande ouder€ 1.614,96
  Gezamenlijk inkomen gehuwden, beiden nog geen pensioen€ 1.794,40
  PensioengerechtigdenMaximaal netto inkomen per maand
  Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwoont met 1 of meer volwassenen€ 1.397,27
  Gezamenlijk inkomen gehuwden waarvan 1 of beiden pensioengerechtigd€ 1.892,81

  *De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact op met de klantbegeleiders minimaregeling van Peelgemeenten.

  • 3. Welke bewijsstukken moet ik inleveren? 
   • We vragen een loon- of uitkeringsstrook van uw netto maandinkomen. U mag zelf een maand in 2022 kiezen waarover u een loon- of uitkeringsstrook laat zien. Voor de meeste uitkeringen of pensioenen geldt dat u ook een bankafschrift van de betaling mag laten zien in plaats van een uitkeringsstrook. Voorwaarde is wel dat we ergens kunnen zien of herleiden over welke periode dat inkomen ontvangen wordt. Bijvoorbeeld over een maand, of over 4 weken. 
    Als u een betaling krijgt per 4 weken rekenen we dat om naar een maandinkomen.
    In de tabel hieronder staat een overzicht van de bewijsstukken die u moet inleveren.
  OnderwerpSoort bewijsstukBijzonderheden
  Identiteit van aanvrager (en partner)Kopie geldige legitimatie (ID kaart, paspoort of rijbewijs)/ Geldige verblijfsvergunning indien geen NL nationaliteit.Kopie legitimatie wordt vernietigd na controle
  Inkomen van aanvrager (en partner)Kopie inkomen over een maand (of periode) naar keuze in 2022. Op het bewijsstuk moet het netto inkomen zonder vakantiegeld zichtbaar zijn.Het meest gunstige (laagste) inkomen van een betaalperiode in 2022 mag worden getoond.
  Inkomen minst verdienende partnerKopie van voor- en achterzijde van de meest recente toekenningsbeschikking belastingdienst over de algemene heffingskorting van de minst verdienende partner.Indien van toepassing
  Houder energiecontract (hoofdbewoner huishouden)Een kopie bankafschrift van een volledige maand naar keuze van 2022 waarop uw naam, alle bijschrijvingen, de afschrijving van de energienota en IBAN zichtbaar zijn.De onderdelen (bv afschrijvingen) die niet relevant zijn voor de controle, mogen onzichtbaar worden gemaakt. De afschrijving van de energienota en de bijschrijvingen dienen wel zichtbaar te zijn.
  • 4. Controleren jullie mijn gegevens?
   • Ja, de gemeente zal bij de aanvraag uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
     
  • 5. Wat gebeurt er als mijn gegevens niet kloppen?
   • Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft! Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.
     
  • 6. Ik heb geen achterstand bij energieleverancier. Krijg ik dan toch 800 euro?
   • Ja, we controleren niet of u een achterstand in betalen heeft.
     
  • 7. Waarom moet ik een betaalbewijs van de energierekening laten zien?
   • Wij controleren aan de hand van uw energierekening of u de hoofdbewoner bent van het huishouden.
     
  • 8. Waarom moet ik een kopie bankafschrift overleggen?
   • Op het bankafschrift staat de afschrijving van de energienota zodat we kunnen zien dat u de hoofdbewoner bent van het huishouden. Ook zijn de bijschrijvingen van het inkomen zichtbaar op het bankafschrift, zodat het inkomen kan worden bepaald. Het is dus belangrijk om een kopie bankafschrift van een volledige maand naar keuze van 2022 te overleggen waarop uw naam, alle bijschrijvingen (uw inkomen), de afschrijving van de energienota en IBAN (controle voor de betaling naar het juiste bankrekeningnummer) zichtbaar zijn.
     
  • 9. Ik betaal mijn energiekosten via de huur. Hoe controleren jullie dan of ik voldoe aan de voorwaarden?
   • Meestal wordt dat in het huurcontract vastgelegd. Daarom controleren we dat aan de hand van het huurcontract. Bovendien vragen we een betaalbewijs van een huurbetaling (in plaats van de energierekening).
     
  • 10. Wat wordt verstaan onder ‘een huishouden?
   • Een huishouden bestaat uit meerdere personen die samen een zelfstandige woning bewonen, waarop ze staan ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente (BRP) én woonruimten met elkaar delen.
     
  • 11. Wanneer ben je hoofdbewoner?
   • U bent hoofdbewoner als u de houder van het energiecontract voor de levering van energie op adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

  C. Inkomen

  • 1. Hoeveel mag ik verdienen?
   • Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld-  is lager dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen (alleenstaande, gehuwd, pensioengerechtigd enz.). We maken in het inkomen ook onderscheid tussen aanvragers vanaf 21 jaar en aanvragers tot 21 jaar. Zie onder Vraag en Antwoord onder B2: de tabel inkomensnormen vanaf 21 jaar of de tabel inkomensnormen tot 21 jaar. 

  • 2. Welk inkomen telt mee?
   • Bij de energietoeslag gaat het om uw netto inkomen -en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- in een maand in 2022. Hierbij gaan we uit van het begrip inkomen in de Participatiewet (zie voor een opsomming hieronder).
   • U mag zelf de maand uitkiezen waarvan u een bewijsstuk wil laten zien. Dat mag een maand zijn die voor u gunstig uitvalt. Het inkomen van uw eventuele partner telt ook mee.
   • Deze bronnen van inkomen tellen we WEL mee. (In artikel 32, eerste lid onder a van de Participatiewet staan de inkomsten genoemd)
    • Inkomsten uit of in verband met arbeid. Naast loon of salaris vallen hieronder bijvoorbeeld uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland. En ook: pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW, Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij Voor inkomen uit een onderneming, zie het antwoord op vraag 4 hieronder.
    • Inkomsten uit vermogen
    • Vrijwilligersonkostenvergoeding vanaf € 180,00 per maand
    • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer kostgangers
    • Uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bv. partner- en kinderalimentatie
    • Voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet, dan wel naar hun aard met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomen. Hieronder valt bijvoorbeeld de heffingskorting minst verdienende partner.
    • Maandelijkse giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen.
    • Studiefinanciering is inkomen als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen. 
   • Deze bronnen van inkomen tellen we NIET mee:
    • Toeslagen van de belastingdienst (bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag)
    • Kinderbijslag
    • Pensioenvrijlating tot maximaal € 21,50 per maand voor alleenstaanden en € 43,00 per maand voor
     een gezamenlijke huishouding.
    • Aow vrijlating tot € 26,38 per maand per persoon
    • Eigen inkomen van inwonende kinderen
    • Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170,- per maand
    • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
    • Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
    • Eenmalige giften
      
  • 3. Wat is een algemene heffingskorting minst verdienende partner?
   • De heffingskorting is een jaarlijks bedrag dat door de belastingdienst wordt vrijgelaten voor het berekenen van de loonbelasting of inkomstenbelasting. Als er twee partners zijn in een huishouden en een van de partners heeft geen inkomen of een heel laag inkomen, mag het deel van heffingskorting van de minst verdienende partner worden overgebracht naar de meest verdienende partner. Dit levert een belastingvoordeel op, waardoor het netto inkomen stijgt. De uitbetaling gebeurt via een negatieve aanslag inkomstenbelasting. U doet hiervoor aangifte bij de belastingdienst (voorgaand jaar) of dient hiervoor voorlopige aanslag in (lopend jaar). U kruist op het aanvraagformulier aan dat het ontvangen is/wordt en stuurt de beschikking van de belastingdienst als bewijsstuk mee.
     
  • 4. Telt het vakantiegeld ook mee als inkomen?
   • Nee, we rekenen met het netto inkomen zonder vakantiegeld. Voor het recht op de energietoeslag maakt het niet uit of we inclusief of exclusief vakantiegeld rekenen. Als we inclusief vakantiegeld rekenen, moeten we ook bewijsstukken van het vakantiegeld bij u opvragen. Voor de controle is het gemakkelijker voor u en voor ons als we exclusief vakantiegeld rekenen. Daarom staan in de tabel de normbedragen óók zonder vakantiegeld. 
     
  • 5. Kijken jullie naar het netto of bruto bedrag?
   • Wij kijken naar het netto inkomen van u en uw eventuele partner.
     
  • 6. Ik heb een wisselend inkomen? Welk inkomen telt?
   • U mag zelf de maand uitkiezen in 2022 waarover u een bewijsstuk van uw inkomen wil laten zien. Dat mag een maand zijn die voor u gunstig uitvalt. Het inkomen van uw eventuele partner telt ook mee.
     
  • 7. Wat kan ik doen als ik te veel verdien?
   • Het heeft geen zin om een aanvraagformulier in te vullen, want u krijgt dan van ons een afwijzing. Heeft u ondanks uw inkomen toch een financieel probleem bij het betalen van de energierekening, omdat u, bijvoorbeeld, een betalingsachterstand heeft, laat dan uw gegevens achter. Zodra er een maatwerkregeling is vastgesteld, nemen we contact met u op voor een aanvraag individuele energietoeslag bij financiële problemen.
     
  • 8. Ik ben student, heb ik recht op toeslag?
   • Als u studeert en Studiefinanciering ontvangt, kunt u onder voorwaarden recht hebben op een energietoeslag. Voor de voorwaarden zie onder Vraag en Antwoord B2.
     
  • 9. Ik ben ondernemer. Hoe berekenen jullie mijn inkomen?
   • U rekent als volgt. U bewaart de berekeningen, want daar kunnen we naar vragen:
   • U bepaalt de omzet. Dat is het totaalbedrag dat u in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en verkochte producten in de maand.
   • U bepaalt de bedrijfskosten die u in de betreffende maand hebt gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen, verzekeringen, abonnementen, personeel maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten.
   • Naast deze maandelijks terugkerende kosten hebt u als ondernemer waarschijnlijk ook kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt, de zogenoemde ‘terugkerende incidentele kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratie en noodzakelijke investeringen. Voor deze ‘terugkerende incidentele kosten’ geldt dat u ze, ongeacht het moment waarop u ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten in de maand.
   • Alle kosten brengt u in mindering op uw omzet. De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld als u de kleineondernemersregeling (KOR) toepast).
   • U houdt dan de winst over. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u van de winst nog 18% aftrekken. Het bedrag dat dan overblijft vult u in op het aanvraagformulier
   • Komt u met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan geldt dat u nul euro inkomsten uit het bedrijf moet opgeven.
     
  • 10. Ik zit in een schuldentraject. Hoe berekenen jullie het inkomen?
   • Als u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) of minnelijke schuldentraject (Msnp) zit, moet u dat op het aanvraagformulier aangeven. Uw inkomen ligt altijd onder de inkomensgrens en dus heeft u recht op een eenmalige energietoeslag. Een uitzondering hierop is de situatie dat u een gezamenlijke huishouding voert en een van de partners wél en de ander géén deel uitmaakt van de Wsnp of het Msnp-traject. In dat geval gaan we voor het berekenen van het netto inkomen van het huishouden uit van het gezamenlijk inkomen. Hierbij merken we het Vltb (vrij te laten bedrag) aan als inkomen van de deelnemer aan de Wsnp of het Msnp-traject. Het netto inkomen van de andere partner telt volledig mee bij de berekening van het gezamenlijke inkomen.

  D. Vermogen

  • Telt het spaargeld ook mee?
   • Nee. Uw vermogen heeft geen invloed op de energietoeslag en telt niet mee.
  • Ik heb een laag inkomen maar woon in een eigen huis. Kan ik dan toch de energietoeslag krijgen?
   • De eenmalige energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als u een eigen woning hebt en een laag inkomen (zie de tabellen onder Vraag en Antwoord B2) dan kunt u in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, als u ook aan alle overige voorwaarden voldoet.

  E. Huishouden

  • 1. Ik heb een huisgenoot maar we wonen niet samen. Telt het inkomen van de huisgenoot ook mee?
   • Nee, alleen als u samenwoont of gehuwd bent telt het inkomen van uw huisgenoot mee. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Daar staat tegenover dat uw huishouden maar één toeslag kan ontvangen.
  • 2. Ik heb een huisgenoot maar we wonen niet samen. Krijgen we allebei een toeslag?
   • Nee, als u met meer personen in één woning woont en dus woonruimten deelt, krijgt alleen de hoofdbewoner krijgt een toeslag. Dat controleren we aan de hand van een betaalbewijs van de energierekening (bankafschrift).
  • 3. Wat wordt verstaan onder een ‘zelfstandige woning’?
   • Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang. De woning kan bewoond worden zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen (zoals keuken, badkamer of wc) buiten de woning. We vallen voor dit begrip terug op het begrip ‘zelfstandige woning’ in het Artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek.
  • 4. Wij wonen met meer personen of gezinsleden in één woning. Wie heeft er recht op een toeslag?
   • Het komt regelmatig voor dat meerdere personen in een woning wonen en deze bewoners woonruimtes delen zoals keuken, badkamer of wc. In dat geval heeft de alleen de hoofdbewoner recht op een eenmalige energietoeslag. Denk hierbij bv. aan een gezin met inwonende meerderjarige kinderen, een inwonende kostganger, meerdere studenten die in één woning wonen, vormen van onderhuur.
  • 5. Wie is de hoofdbewoner?
   • De hoofdbewoner is degene die het energiecontract op zijn naam heeft staan. Het is aan de hoofdbewoner en ontvanger van de eenmalige energietoeslag om afspraken te maken met inwonend(e) kind(eren), kostganger(s) en/of onderhuurder(s) over een verdeling van de energiekosten en de gevolgen van de eenmalige energietoeslag voor kostgeld of onderhuur. Als er geen hoofdbewoner is, maar alle personen een eigen all-in huurcontract hebben, dan geldt het antwoord op de vraag hieronder over het woon-zorgcomplex (F. 1) óók voor u en de andere bewoners.

  F. Huisvesting

  • 1. Ik woon in een woon-zorgcomplex, heb ik dan ook recht op een toeslag?
   • De voorwaarde op het gebied van huisvesting is dat u in een zelfstandige woning woont.  Dat betekent dat u een eigen voordeur hebt en de woning over de normale woonruimtes beschikt die voor zelfstandige bewoning nodig zijn, zoals een badkamer, keuken, wc. 
    Verder moet u ook voldoen aan de voorwaarde dat u energiekosten betaalt. Daar vragen we een betalingsbewijs van. Als u de energiekosten via de huur betaalt, telt dat ook. We vragen in dat geval een bewijsstuk van het contract waarin de betaling van de energiekosten is vastgelegd. 
     
  • 2. Ik woon in een inrichting, heb ik dan ook recht op een toeslag?
   • Als u in een inrichting woont, heeft u geen recht op een toeslag omdat u geen aparte energiekosten betaalt. Onder een inrichting vallen de instellingen die tot doel hebben verpleging of verzorging aan te bieden aan hulpbehoevenden of instellingen die slaapgelegenheid biedt, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is.

  G. Financiële problemen

  • 1. 800 euro is niet genoeg. Kan ik meer krijgen?
   • Nee, u hebt als huishouden recht op één energietoeslag. Als u ondanks de eenmalige toeslag toch nog in de financiële problemen raakt door een hoge energierekening, laat dan uw gegevens achter bij het gebiedsteam of uw contactpersoon van de gemeente. Zodra er een maatwerkregeling is vastgesteld, nemen we contact met u op voor een aanvraag individuele energietoeslag bij financiële problemen.
     
  • 2. Ik heb een bewindvoerder. Hoe werkt het dan met mijn energietoeslag?
   • Als u een (beschermings)bewindvoerder heeft, maken we de toeslag over naar de beheerrekening van de bewindvoerder.
     
  • 3. Ik zit in een wettelijk (Wsnp) of een minnelijk (Msnp) traject schuldhulpverlening (Wsnp). Hoe krijg ik de toeslag betaald?
   • Als u in de Wsnp of Msnp zit, maken we de toeslag over naar uw eigen bankrekening, tenzij u een beschermingsbewindvoerder heeft. Als u een beschermingsbewindvoerder heeft, maken we de toeslag over naar de beheerrekening van de bewindvoerder.

  H. Hulp bij geldzaken

  • 1. Ik maak me zorgen over de hoge energierekening. Wat kan ik er zelf aan doen?
   • Kijk eens of u kunt besparen op uw energieverbruik. Weet u niet hoe? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met een medewerkers van het energieloket van uw gemeenten.
     
  • 2. Ik maak me zorgen om mijn financiële situatie in het algemeen. Wat kan ik doen?
   • U kunt (gratis) hulp en ondersteuning krijgen. Neem hiervoor contact op met Onis Welzijn, via het mailadres: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of via telefoonnummer: 0493-44 12 34. Blijf niet rondlopen met geldzorgen maar neem contact op. Daarmee voorkomt u vaak grotere problemen. 

  I. Overige vragen

  • 1. Wie kan mij helpen met het invullen van de aanvraag?
   • Onis welzijn, Hulp bij formulieren, 0493-44 12 34 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30).
     
  • 2. Heb ik ook automatisch recht op regeling Maatschappelijke Participatie als ik een toeslag krijg?
   • Dat hangt af van uw situatie. De regels zijn voor iedere gemeente anders. Als u recht heeft op de eenmalige energietoeslag voldoet uw inkomen niet altijd aan de norm voor het recht op de regeling Maatschappelijke Participatie (MP). Deze norm is in Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren 110% van de netto bijstandsnorm. Bovendien telt – anders dan bij de energietoeslag – het vermogen wél mee voor de MP. We moeten het inkomen en vermogen  controleren om uw recht te kunnen beoordelen. 
    Het aanvraagformulier MP wordt naar u toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en aan te leveren wat nog nodig is om het recht op de MP vast te stellen bijvoorbeeld bankafschriften van de spaarrekening(en). U krijgt de beschikking zodra er een besluit is genomen.
     
  • 3. Heb ik automatisch recht op een energietoeslag als ik recht heb op de regeling Maatschappelijke Participatie/Meedoen?
   • Ja, omdat uw inkomen onder de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm ligt. Uw vermogen hoeven we niet te controleren voor het recht op de eenmalige energietoeslag. Als u in 2022 een toekenning krijgt voor de regeling Maatschappelijke Participatie/Meedoen, krijgt u een automatische toekenning voor de eenmalige energietoeslag.