Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. De gemeente verstrekt uw gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) dan niet aan derden. 
U hoeft geen reden op te geven. Bij verhuizing hoeft u niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding aan te vragen.

Liever naar het gemeentehuis?

Wilt u de geheimhouding van persoonsgegevens liever bij de balie van het gemeentehuis regelen?
U kunt hiervoor een afspraak maken op het gemeentehuis.

Aanvullende informatie

U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kind(eren) geheimhouding aanvragen. Is uw kind 16 jaar of ouder en beschikt het over DigiD, dan moet het zelf geheimhouding aanvragen.

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. De gemeente is verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak.