Privacy

De gemeente Asten verwerkt veel persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van uw verzoeken en vragen en het handhaven van de openbare orde.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is. We gaan hier zorgvuldig mee om en doen dat in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres maar ook een burgerservicenummer (BSN) of  bankrekeningnummer (IBAN). Het kunnen ook gegevens zijn die indirect iets over iemand zeggen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat hoe de gemeente Asten omgaat met de persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. 

Uw rechten

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Door ontwikkelingen in het privacyrecht en in de techniek was de Wet bescherming persoonsgegevens aan vervanging toe. Er is voor gekozen om een Europese Privacyverordening op te stellen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voor alle landen van de EU. De wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Functionaris gegevensbescherming

Als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op via:

 • e-mail:
  gemeente@asten.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • post: 
  Gemeente Asten
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 290
  5720 AG  Asten