Toegankelijkheid

De gemeente Asten wil dat de website voor iedereen te gebruiken is, ook al heeft iemand een of meerdere beperkingen. 
Daarom werken wij volgens de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1. Deze richtlijnen zijn een landelijke kwaliteitseis voor overheidswebsites.

 • De website van de gemeente Asten voldoet aan deze toegankelijkheidseisen.
 • De redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Meer informatie over de wet digitale toegankelijkheid vindt u op www.digitoegankelijk.nl.
 • Overzicht van alle geldende toegankelijkheidsverklaringen van onze (deel-)websites: Dashboard DigiToegankelijk
 • Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons weten via gemeente@asten.nl.

Werkwijze toegankelijkheid

 • Periodiek onderzoek
  Een onafhankelijk bureau toetst (onderdelen van) de website op de toegankelijkheidseisen. Opmerkingen worden opgelost over de gehele getoetste website. Als het ook op andere (deel-) sites van de gemeente Asten van toepassing is, dan worden ook daar de verbeteringen op doorgevoerd.  
 • Automatische toets
  Iedere week voert de tool Monsido een automatische toets uit over de gehele website van de gemeente Asten, De Schop en Sociaal Team Asten. Taken worden gericht opgelost. 
 • De redactie controleert nieuwe inhoud op toegankelijkheid en plaatst dit volgens de voorschriften.

Pdf's

Op de websites die door de gemeente Asten worden beheerd, staan diverse pdf-bestanden. Dit zijn documenten (zoals rapporten of beleidsplannen) die u kunt openen in bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader. 
De wettelijke richtlijnen voor een toegankelijke pdf zijn heel complex. Door deze hoge eisen is het niet altijd mogelijk om iedere pdf hieraan te laten voldoen. In sommige gevallen kunnen we een tekst-versie van het document aanbieden. U vindt de link naar die versie dan bij het oorspronkelijke bestand. 
Mocht u problemen ervaren met een pdf, neem dan contact met ons op. We zoeken dan naar een passende oplossing. 

Bekijk ook

 • Overzicht van alle geldende toegankelijkheidsverklaringen van onze (deel-)websites: Dashboard DigiToegankelijk
 • Meer informatie over de wet digitale toegankelijkheid vindt u op www.digitoegankelijk.nl.
 • Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons weten via gemeente@asten.nl.
  Het is prettig als u in uw e-mail ook een link meestuurt van de pagina waar u het probleem hebt opgemerkt. 

Op deze pagina