Inclusie: iedereen doet mee

De gemeente Asten vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte.

We gaan een plan maken voor een inclusiever en toegankelijker Asten, Heusden en Ommel. Hiervoor willen we een werkgroep oprichten met inwoners die hierover mee willen denken. De eerste succesvolle bijeenkomst hadden we op 25 januari 2023. Ben jij er de volgende keer ook bij? 

Mensen met een beperking

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft een beperking. In Asten zijn dat zo’n 3.500 personen.
We kennen dus allemaal wel iemand met een beperking. Soms zonder dat we het door hebben, want je kunt lang niet altijd aan iemand zien dat diegene een beperking heeft. 

Vaak denken we bij een beperking aan een rolstoelgebruiker. Maar er zijn veel meer soorten beperkingen. Het gaat over mensen die:

 • een lichamelijke beperking hebben
 • blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een psychische aandoening hebben 
 • een ziekte hebben waar ze hun hele leven last van houden

VN-verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag gaat over de mensenrechten van mensen met een beperking. 

In het verdrag staat dat mensen met een beperking, net als andere mensen, er recht op hebben om:

 • naar school te gaan
 • te werken
 • een fijne woning te hebben
 • vervoer te gebruiken
 • hun vrije tijd te besteden zoals ze willen
 • goede gezondheidszorg te krijgen

Inclusie agenda

Als gemeente brengen we het VN-verdrag Handicap in de praktijk door een inclusie agenda te maken. 
‘Inclusie’ betekent dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. 

In de inclusie agenda komt te staan wat we in Asten gaan doen om te zorgen dat mensen met een beperking beter mee kunnen doen. 
Een inclusie agenda maken kan de gemeente niet alleen.
Hiervoor hebben we ideeën nodig van onze inwoners die zelf een beperking hebben, want zij zijn de ervaringsdeskundigen.

Werkgroep inclusie

Graag horen we van inwoners ideeën en tips om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in Asten, ook mensen met een beperking. Dus, wil je meedenken met de gemeente over inclusie en toegankelijkheid? Geef je dan op voor de werkgroep via het onderstaande formulier.

De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep is op woensdag 8 maart van 16.00 – 18.00 uur. 

Deelname aan de werkgroep is vrijblijvend; je kunt gewoon een keer langskomen om te ervaren of het bij je past, zonder verplichtingen. 

Heb je nog vragen of wil je graag iemand hier over spreken? Neem dan contact op met Denise Coenegracht, beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Asten, via 06 – 28 95 21 06 of d.coenegracht@asten.nl

Aanmelden werkgroep Inclusie

Ik meld me aan voor de werkgroep Inclusie.