Inclusie: iedereen doet mee

De gemeente Asten vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte.

We zijn bezig om Asten, Heusden en Ommel inclusiever en toegankelijker te maken. Hiervoor werken we samen met de werkgroep Asten inclusief. Een groep van inwoners die vanuit hun ervaring meedenken.
De eerste bijeenkomst van de werkgroep was op 25 januari 2023. Ben jij er de volgende keer ook bij?

Mensen met een beperking

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft een beperking. In Asten zijn dat zo’n 3.500 personen.
We kennen dus allemaal wel iemand met een beperking. Soms zonder dat we het door hebben, want je kunt lang niet altijd aan iemand zien dat diegene een beperking heeft. 

Vaak denken we bij een beperking aan een rolstoelgebruiker. Maar er zijn veel meer soorten beperkingen. Het gaat over mensen die:

 • een lichamelijke beperking hebben
 • blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een psychische aandoening hebben 
 • een ziekte hebben waar ze hun hele leven last van houden

VN-verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag gaat over de mensenrechten van mensen met een beperking. 

In het verdrag staat dat mensen met een beperking, net als andere mensen, er recht op hebben om:

 • naar school te gaan
 • te werken
 • een fijne woning te hebben
 • vervoer te gebruiken
 • hun vrije tijd te besteden zoals ze willen
 • goede gezondheidszorg te krijgen

Inclusie agenda

Als gemeente hebben we het VN-verdrag Handicap in de praktijk gebracht door een inclusie agenda te maken. ‘Inclusie’ betekent dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. In deze agenda staat wat we in Asten doen om te zorgen dat mensen met een beperking beter mee kunnen doen. De inclusie agenda bestaat uit ideeën van onze inwoners die zelf een beperking hebben, want zij zijn de ervaringsdeskundigen.
Klik op de link hieronder in het blok 'Bekijk ook' om de Lokale Inclusie Agenda te lezen. Er is ook een samenvatting in begrijpelijke taal gemaakt.

Werkgroep Asten inclusief

Graag horen we van inwoners ideeën en tips om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in Asten, ook mensen met een beperking. Daarom hebben we de werkgroep Asten inclusief die bestaat uit inwoners met verschillende soorten beperkingen. Meedoen met de werkgroep is vrijblijvend. Je kunt gewoon een keer langskomen om te ervaren of het bij je past, zonder verplichtingen. 

De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. In 2024 zijn de bijeenkomsten op woensdag 15 mei en woensdag 18 september en woensdag 4 december, van 16.30 tot 18.30 uur bij het gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten. 

Dus, wil je meedenken met de gemeente over inclusie en toegankelijkheid? Neem dan contact op met Denise Coenegracht, beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Asten, via 06 – 28 95 21 06 of d.coenegracht@asten.nl