Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Deze worden hier kort toegelicht. Ook kunt u de online formulieren gebruiken om uw gegevens in te zien, te corrigeren of om bezwaar te maken. 

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente.

U ontvangt een overzicht met onder andere:

 • de categorieën van persoonsgegevens
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens
 • de ontvangers van die gegevens

Recht op correctie

Heeft u onjuistheden gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. 

Recht van bezwaar

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? En komt u er samen met ons niet uit?
Dan kunt u een klacht melden bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer rechten

Er zijn meer rechten die mogelijk van toepassing zijn in het kader van de AVG. U vindt hier meer over op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beperking van uw rechten

In specifieke situaties hoeft de gemeente uw rechten niet te honoreren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met bijvoorbeeld:

 • de nationale veiligheid
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen
 • het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten

Wettelijke vertegenwoordiging

Staat u onder curatele? Dan kan ook uw wettelijk vertegenwoordiger namens u verzoeken indienen. 

Minderjarige kinderen

Als ouder kunt u een beroep doen op de AVG-rechten voor uw kinderen tot 16 jaar. De gemeente Asten kan vragen om bewijs dat u het ouderlijk gezag heeft over het kind of de kinderen waarvoor u een verzoek indient.

Liever niet digitaal?

Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of bezwaar maken en u wilt dit niet online regelen?
Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

 • e-mail:
  gemeente@asten.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • post: 
  Gemeente Asten
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 290
  5720 AG  Asten