Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over de inwoners van Asten bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed opgeslagen staan, dan kunt u vragen om dit aan te passen.

Gegevens die opgeslagen worden

In de BRP worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Ouders
 • Nationaliteit
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Overlijden
 • Inschrijving in de BRP
 • Verblijfplaats (adres)
 • Kinderen
 • Reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • Verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • Gezagsverhouding en curatele
 • Kiesrecht

Aanpassen gegevens

 • Een verzoek om uw gegevens aan te passen heet een correctieverzoek.
 • U doet dat via de balie van het gemeentehuis of online via de knop 'Melden onjuiste gegevens' hieronder.
 • Bij uw aanvraag neemt u de volgende documenten mee of stuurt u deze mee bij de online melding:
  • Documenten die aantonen dat de gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld een brief die u van ons heeft gekregen met de foute gegevens)
  • Documenten waarmee u kunt aantonen wat de juiste gegevens zijn.
   Dit is belangrijk, omdat wij als gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kunnen corrigeren in de Basisregistratie personen.
 • Binnen 4 weken passen wij de foute gegevens aan.
 • U krijgt van ons een brief als uw gegevens zijn aangepast. Ook als wij uw gegevens niet kunnen of mogen aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Een fout herstellen bij een andere overheidsorganisatie

Zijn de gegevens wel goed opgeslagen op Mijn Overheid, maar gebruikt een andere overheidsorganisatie niet de juiste gegevens? Dan moet u de fout melden bij de organisatie waar het over gaat. Het is soms niet duidelijk waar u dan terecht kunt. Daarom is er een Meldpunt Fouten in overheidsregistraties (MFO). 

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.