Subsidies bij afkoppelen hemelwater en/of aanleggen groen dak

Ons klimaat verandert. Steeds vaker kennen we langdurige perioden van droogte, afgewisseld met extreme hoosbuien. Om het water beter te reguleren, past de gemeente Asten klimaatbestendige maatregelen toe zoals o.a. het vergroten en vernieuwen van het rioolstelsel, het aanleggen van waterbergingen en het opnieuw laten meanderen van waterlopen. Naast deze aanpassingen in de openbare ruimtes, is er veel winst te behalen op privéterrein. Dat kunnen we niet zonder uw hulp. Vanuit de gemeente Asten én het Waterschap Aa en Maas zijn nu aantrekkelijke subsidies beschikbaar op afkoppelen van hemelwater en/of het aanleggen van een groen dak. De subsidies zijn zelfs te combineren waardoor het voordeel nog groter is.

Afkoppelen hemelwater

Bij de meeste woningen in Asten verdwijnt het hemelwater nu nog in het rioolstelsel. Wanneer het extreem hard regent, kan de riolering gaan overlopen met alle gevolgen van dien. Regenwater is echter prima geschikt om bijvoorbeeld de tuin te besproeien. Zonde om zomaar weg te spoelen. Wanneer dit hemelwater dus zou worden opgevangen in plaats van te worden afgevoerd naar het riool, sla je twee vliegen in één klap; je gaat zuiniger om met water en je hebt minder kans op overbelasting van het riool. Afkoppelen betekent dan ook niets meer dan de regenpijp afkoppelen van de riolering en het hemelwater op te slaan in een waterberging of laten infiltreren op eigen terrein. De hoogte van de subsidie voor afkoppelen bedraagt vanuit de gemeente € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag. Bij het waterschap bedraagt de subsidie, afhankelijk van de aanpak, € 3,- tot € 10,- per m2 met een maximum van € 5.000,- per aanvraag. 

Groen dak

Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten die weinig onderhoud vragen. De vegetatie bestaat meestal uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en/of grassen. Vaak wordt een groen dak aangelegd met geprepareerde zoden of kant-en-klare systemen. De beplanting trekt bijen en vlinders aan en vangt water op tijdens hevige regenbuien. Bovendien beschermt het de dakbedekking tegen UV-straling waardoor het dak tot 2 keer langer meegaat. Vanuit de gemeente Asten én het Waterschap Aa en Maas zijn aantrekkelijke subsidies op het aanleggen van een groen dak. De subsidies zijn zelfs te combineren waardoor het voordeel nog groter is. De hoogte van de subsidie vanuit de gemeente Asten bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag. De subsidie vanuit Waterschap Aa en Maas bedraagt € 15,- per m2, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.

Bekijk de voorwaarden voor subsidie op afkoppelen en groen dak hier.

Aanvragen van de subsidie

Alleen eigenaren van een pand (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kunnen een aanvraag doen voor een subsidie. Vraag de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint en wacht af of deze wordt goedgekeurd. U kunt de subsidie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Vraag ook bij het waterschap subsidie aan. De regelingen van de gemeente Asten en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. U kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen! Na toekenning van de subsidie(s) voert u de werkzaamheden binnen 6 maanden uit.

Voor het uitkeren van de subsidie dient u binnen 6 weken na de uitvoering van de werkzaamheden een verzoek tot uitkering van de subsidie in te dienen. Hierbij levert u bewijsstukken (foto's) van de uitvoering. De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het uitkeren van de subsidie.

De formulieren kunt u versturen via e-mail aan gemeente@asten.nl of per post aan Gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over afkoppelen, groene daken of heeft u hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Neem contact met ons op:

Roy Heymans / Paul Smeets
Telefoon: 0493 671212