Bedrijfsafvalinzameling en milieu

Als ondernemer zorgt u zelf voor het afvoeren van uw afval. Daarnaast kan uw bedrijf de omgeving en/of het milieu belasten. Hiervoor is in sommige gevallen en omgevingsvergunning nodig. 

Afvalinzameling

Voor de afvalinzameling van uw onderneming, kunt u een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf. Woningen met een bedrijf aan huis mogen de kliko’s van het woonhuis gebruiken en afval naar de milieustraat brengen.

Milieubelastende activiteit

Op het moment dat u een activiteit gaat opstarten, uitbreiden of wijzigen, dan krijgt u te maken met wet- en regelgeving. Als blijkt dat deze activiteit milieubelastend is, bent u als bedrijf verplicht dit te melden, hierover te informeren of hiervoor een vergunning aan te vragen. Ook als eerder aangeleverde informatie verandert, moet u dit laten weten. Dit is bepaald in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin zijn algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen.

Waar moet ik melden?

Dit gaat vanaf 1 januari 2024 via het Omgevingsloket.

Moet ik melden, informeren of een vergunning aanvragen?

Dit moet alleen als uw activiteit milieubelastend is.
Welke van de drie u moet doen kunt u achterhalen via de vergunningencheck in het Omgevingsloket 

Waar moet ik op letten bij het melden?

  • Sinds de komst van de Omgevingswet doet u niet per bedrijf, maar per activiteit een melding.
    Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren.
    Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd.
  • Voor elke activiteit wordt een apart verzoek aangemaakt. Deze verzoeken kunt u bundelen en in één keer indienen.
  • U krijgt van elk ingediende verzoek een verzendbewijs in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Omgevingsvergunning

Wanneer een melding niet voldoende is, kan een omgevingsvergunning nodig zijn.
Een groot aantal vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu kunnen in één keer met de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij Omgevingsloket Online.

Wet Bibob

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob. In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen.
Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket. Deze dient u in een gesloten envelop af te geven bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’. 

Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) verzorgt de inhoudelijke beoordeling van meldingen en/of aanvragen. Dit is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
U kunt dus correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.

Energielabel-C verplichting kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft hierover aan alle eigenaren en gebruikers van kantoren een brief gestuurd. Hebt u deze brief ontvangen en hebt u vragen over deze verplichting?