Overleg met uw omgeving - omgevingsdialoog

Als u iets wilt (ver-)bouwen, de functie van uw pand wilt wijzigen of bijvoorbeeld een aantal appartementen wilt realiseren, verwacht de gemeente dat u in gesprek gaat met de mensen en bedrijven in de omgeving. Dit gesprek noemen wij een omgevingsdialoog.

 • Een omgevingsdialoog is een gelegenheid om inwoners uit uw omgeving en andere belanghebbenden te betrekken bij uw plan.
 • Zo weet u als initiatiefnemer hoe de omgeving tegen uw plan aankijkt en kunt u hiermee rekening houden bij de verdere uitwerking van uw plan. 

Wanneer organiseer ik een omgevingsdialoog?

 • Soms hebt u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig.
 • Ook is het soms nodig om het omgevingsplan (regels over welke initiatieven en ontwikkelingen – bijvoorbeeld wonen, bedrijvigheid en recreatie – er in een gebied wel en niet zijn toegestaan) te wijzigen.
 • Als u zo'n plan hebt, moet u in een vroeg stadium met omwonenden en bedrijven in uw omgeving praten over het plan.
 • Een omgevingsdialoog moet plaatsvinden vóórdat u de omgevingsvergunning aanvraagt.
 • Ook als u geen omgevingsvergunning nodig hebt of als het omgevingsplan niet hoeft te worden gewijzigd, is het verstandig om de omgeving in een vroeg stadium bij uw plan te betrekken.

Hoe ziet een omgevingsdialoog eruit?

 • Plannen zijn verschillend in soort en omvang en ook de omgeving is iedere keer anders.
 • Een plan in een woonwijk heeft een andere omgeving dan een vrijstaande boerderij in het buitengebied.
 • Over het algemeen geldt: hoe groter en veelomvattender het plan, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken.
 • Afhankelijk van het plan, de impact en de omgeving zijn er verschillende mogelijkheden om de omgeving en belanghebbenden te betrekken. 
 • Om u te helpen een gespreksvorm te kiezen die aansluit bij de aard, impact en omvang van uw plan hebben we een handreiking gemaakt.
 • Bekijk ook: Handreiking Omgevingsdialoog (Lees voor)(pdf, 0.5 MB) .

Een omgevingsdialoog leidt niet automatisch tot een goed- of afgekeurd plan

Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium met de omwonenden / omgeving bespreekt wat uw plannen zijn en dat u waar mogelijk bereid bent om rekening te houden met hun wensen. Uiteindelijk neemt de gemeente Asten de beslissing.

Het kan zijn dat niet iedereen het eens is met uw plan. Voor zover mogelijk kunt u wellicht rekening houden met de bezwaren of zorgen van uw omgeving. Als er toch bezwaren open blijven staan, zullen wij als bevoegd gezag een belangenafweging maken. U krijgt dan mogelijk toch toestemming. Het is dus niet nodig dat iedereen het (volledig) eens is met uw plan, om de gevraagde toestemming te krijgen.

De omgevingsdialoog geeft echter ook niet de garantie dat uw plan goedgekeurd wordt als uit de gevoerde omgevingsdialoog blijkt dat iedereen uit de omgeving het met uw plan eens is. Uw plan kan alsnog worden afgewezen.

Handreiking omgevingsdialoog (stappenplan)

 • We hebben we een handreiking voor het organiseren, voeren en omschrijven van een omgevingsdialoog gemaakt.
 • De handreiking bevat de volgende stappen:
 1. Definieer of sprake is van een klein, middelgroot of groot initiatief
 2. Definieer de omgeving en belanghebbenden
 3. Breng de omgeving tijdig op de hoogte van de omgevingsdialoog
 4. Geef aan wat de vorm en het doel is van de omgevingsdialoog
 5. Voer de omgevingsdialoog
 6. Leg de uitkomsten van de omgevingsdialoog vast
 7. Maak een eindverslag en voeg dit toe bij uw stukken voor de gemeente

Bekijk ook