Omvorming Dennendijkse Bossen

De Dennendijkse bossen hebben te maken met de gevolgen van verzuring en klimaatverandering. De bossen staan op zandgronden met voornamelijk naaldbomen. In drogere tijden hebben deze bomen het moeilijk, waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziektes. Bovendien zorgen de naalden voor extra verzuring van de bodem. In samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland gaat de gemeente aan de slag om deze negatieve ontwikkelingen te stoppen.

Lopende werzaamheden

januari - februari 2024

Op dit moment is Engelen groen gestart met de aanplant en het plaatsen van de afrastering. Binnen de afrastering word een groot aantal bomen en struiken geplant. Dit zijn nu nog jonge bomen en struiken die goed beschermd moeten worden tegen vraat van reeen. Op de plekken waar geen afrastering staat, zetten we verspreid in de bossen groepen met een grotere maat plantmateriaal en beschermen deze met bamboestokken tegen het wild.

november 2023

Uitvoering structuurmaatregelen. Hiermee wordt licht en ruimte gemaakt om te kunnen planten. Inheemse bomen blijven zoveel mogelijk bespaard.
Afzetting omgevallen boom Afzetting omgevallen boom wortels

Aanbrengen steenmeel. Ter verbetering van de bodemstructuur zal een helicopter het gebied bestrooien met steenmeel. 
Helicopter tijdens het lozen van steenmeel van dichtbij Steenmeel klaar voor verspreiding

september - oktober 2023

Uitzetten plantlocaties en structuur. Hierbij worden plekken gezocht waar losse bomen/groepen en struiken geplant kunnen worden. Met het uitzetten van structuur worden bomen gemarkeerd die:

  • gekapt moeten worden om ruimte te maken voor de nieuwe aanplant
  • onveilig zijn bij paden
  • waardevol kunnen zijn voor de flora en fauna
    Digitaal vastleggen omvorming    Digitaal vastleggen gemarkeerde boom   Digitaal bijhouden van bomen

 

Wat gaan we precies doen?

SIRIS maakte een filmpje waarin wethouder John Bankers, projectleider Roy Heymans en Roel van Haandel van de Bosgroep vertellen wat er gebeurt in de Dennendijkse Bossen. Bekijk hier de uitzending.

Eén miljoen euro subsidie

Bodemverbetering, aanplanten van inheemse loofbomen en het vasthouden van gebiedseigen water zijn belangrijke stappen in de aanpak. De natuur wordt hierdoor gestimuleerd en de bossen krijgen een mooier en gevarieerder karakter. De gemeente Asten ontvangt bijna € 1.000.000 subsidie voor het versterken van de Dennendijkse bossen. Het geld is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Met het subsidiebedrag worden zowel de bodem verbeterd als nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden starten na de zomer en duren tot maart 2025.

Bekijk de uitzending van Omroep Brabant

De gemeente Asten heeft bijna een miljoen euro subsidie gekregen van de provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Roy Heymans van de gemeente Asten: "Dit is echt hard nodig. Je ziet in sommige stukken bos de achteruitgang: hoe de boomtoppen langzaam afsterven." Bekijk hier de uitzending van Omroep Brabant.

Interview Omroep Brabant over verspreiding steenmeel

 

Werkgebied

Geslaagde rondgang werkgebied

Op 16 september liepen we met ruim 30 belangstellenden een route door het gebied. Dankzij heldere uitleg van medewerkers van Bosgroep Zuid werd nog duidelijker wat er de komende tijd te gebeuren staat in de Dennendijkse Bossen. Het uiteindelijke doel is een soortenrijker bos dat klaar is voor de toekomst. Dit doen we door:

  • Aanbrengen steenmeel
  • Aanplant van bomen en struiken met rijkstrooiselsoorten
  • Bevorderen van de menging van boom- en struiksoorten
  • Het realiseren van een oude, aftakelende en dode bomen netwerk
  • Herstellen van waterhuishouding 

Drukbezochte informatieavond

Op 5 september was er een informatieavond voor belangstellenden in 't Kwartier. Ongeveer 100 geïnteresseerden kwamen naar 't Kwartier om te luisteren naar het verhaal over de plannen. Vanuit de zaal kwamen goede vragen, opmerkingen en aandachtspunten die we meenemen bij de realisatie van de omvorming.