Alcoholwetvergunning

Ondernemers met een horecabedrijf en/of slijtersbedrijf, hebben een alcoholwetvergunning nodig. Supermarkten en cafetaria’s mogen zonder alcoholwetvergunning zwak alcoholhoudende drank verkopen als de drank niet ter plekke ingeschonken en opgedronken wordt. U kunt vóórdat u een aanvraag doet, kunt u het best eerst contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0493-671212 of per mail: gemeente@asten.nl. U kunt dan uw plannen voorbespreken.

Voorwaarden aanvraag

U kunt een alcoholwetvergunning aanvragen als u:

  • 21 jaar of ouder bent.
  • geen strafblad hebt.
  • beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne (SVH-verklaring) alcoholwetvergunning.
  • een horecabedrijf of slijterij wilt starten.
  • een horecabedrijf of slijterij wilt overnemen.
  • wijzigt van ondernemersvorm.
  • de inrichting van uw horecabedrijf (bouwtechnisch) wijzigt.
  • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken.

Nieuwe Alcoholwet vervangt Drank- en Horecawet

Per 1 juli 2021 vervangt de nieuwe Alcoholwet de Drank- en Horecawet. Daarmee wijzigt ook de naam van de vergunning. De drank- en horecavergunning heet voortaan alcoholwetvergunning.

Voor horecabedrijven, slijterijen en paracommerciële instellingen verandert er niet veel. Belangrijkste wijziging is dat de inrichtingseisen grotendeels vervallen. Het Bouwbesluit 2012 wordt leidend, uitgezonderd de oppervlakte-eis van een horecabedrijf of slijterij. Die eisen zijn wel opgenomen in de nieuwe Alcoholwet.

Formulieren Commercieel horecabedrijf of slijterij

Formulieren Paracommerciële instelling

Bibob

Kosten

Voor het aanvragen of wijzigen van een Alcoholwetvergunning zijn legeskosten verschuldigd.