Loterijen

Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u minimaal 8 weken voor de loterij aan bij de gemeente. Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit kunt u een melding doen bij de gemeente. U doet uw melding minstens 3 weken voor de geplande datum.

Voorwaarden loterijvergunning

  • Een loterij is een kansspel om een prijs of premie waarbij de winnaar aangewezen wordt door kansbepaling.
  • De vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging.
  • Het doen van de loterij is van algemeen belang.
  • Tenminste 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden.
  • Het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4.500,00. Bij een hogere waarde moet u de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

Voorwaarden melding klein kansspel

  • Een klein kansspel is bijvoorbeeld een bingo of rad van fortuin.
  • Uw organisatie bestaat tenminste 3 jaar.
  • Het doel van de organisatie is duidelijk en mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
  • Het prijzenpakket is maximaal € 400,00 per spelronde en maximaal € 1.550,00 per bijeenkomst.